Sosionom - 100% fast stilling

Vi har ledig stilling som sosionom i 100 % stilling, med ønske om tiltredelse fra 01.09-2022, eller etter nærmere avtale.

Kvalifikasjoner

Vi søker en engasjert og faglig dyktig kollega med:

 • Bachelor i sosialt arbeid
 • God kjennskap til aktuelle lover og forskrifter
 • Erfaring med sosialfaglig veiledning fra sykehus eller opptrenings-/rehabiliteringsinstitusjon
 • Erfaring med karriereveiledning
 • Erfaring fra psykisk helsearbeid
 • Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig

Vi ønsker at du har

 • Gode evner til å jobbe målrettet i tverrfaglig team
 • Erfaring med veiledning om rettigheter og plikter i henhold til aktuelle lover
 • Erfaring og trygghet med å lede undervisning og samtaler med pasienter og pårørende, både individuelt og i gruppe

Vi tilbyr

 • En spennende jobb i et aktivt miljø med engasjerte og dyktige medarbeidere 
 • Tverrfaglig teamsamarbeid med varierte arbeidsoppgaver
 • Mulighet for faglig utvikling
 • Et trivelig og inkluderende arbeidsmiljø
 • Behjelpelig med bolig

 

Personlig egnethet vektlegges.

Hovedarbeidsoppgavene er knyttet til sosialfaglig veiledning for våre brukere, individuelt og/eller i gruppe. Sosionom deltar i det tverrfaglige teamarbeidet og møtevirksomhet knyttet til dette. Arbeidstid er 8 -16. 

Politiattest skal fremlegges ved ansettelse i stillinger innenfor tjenester til barn eller personer med utviklingshemming, barnehage, skole og i barnevernstjenesten (jfr. lov om endringer i helsepersonelloven, sosialtjenesteloven, barnehagelovens § 20/opplæringslovens § 10-9 og Lov om barnevernstjenester § 6-10). 

Stillingen lønnes etter utdanning og ansiennitet i henhold til KS-tariff. Det trekkes 2% til pensjonsordning i KLP

For nærmere info. eller spørsmål, kontakt leder Tor Erik H. Nyquist, 41046827.

Mail: torerik.nyquist@bhss.no

 

Søknadsfrist 15. juni