Barn og voksne i fallskjermlek ute i snøvær

Aktiv uke med samhandling og kompetanseoverføring i fokus

16.01.2018
«Inneværende uke er nok ganske spesiell», sier direktør ved BHSS Astrid Nyquist. «Denne uka står virkelig samhandling og kompetanseoverføring i fokus», føyer hun til.

 

Samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten i kommunen inkludert kompetanseoverføring mellom disse aktørene, ligger tydelig forankret i dagens helsepolitiske føringer. Og de signalene som gis tilsier at det skal fokuseres ytterligere på dette i tiden fremover. 

Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) har i en årrekke vektlagt samarbeid med- og kompetanseoverføring til lokale fagpersoner landet rundt. I tillegg fokuseres det på opplæring og kompetanseoverføring til foresatte og ledsagere som til enhver tid følger senterets 60 brukere på opphold. BHSS har videre i overkant av 200 studenter fra en rekke høgskoler innen forskjellige fagfelt, til praksisopphold i løpet av et år. 

 

Denne uka -; en særdeles aktiv uke i «samhandlingens tegn»

«Inneværende uke er nok ganske spesiell», sier direktør ved BHSS Astrid Nyquist. «Denne uka står virkelig samhandling og kompetanseoverføring i fokus», føyer hun til. Foruten de 60 brukerne med ca. 40 ledsagere som er på opphold, har BHSS denne uka 8 studenter fra Høgskolen i Innlandet - Elverum, to fysioterapistudenter, samt to sosionomstudenter på praksisopphold.  

Som en del av det ordinære tilbudet ved senteret inviteres lokale fagpersoner, som for eksempel fysioterapeuter og lærere, til fagkurs på BHSS i tre dager. Her tilbys de et aktivt kursprogram med stort fokus på kompetanseoverføring, og de får følge «sitt barn» i aktivitet ved senteret. Denne uka er det ikke mindre enn 20 lokale fagpersoner som deltar på dette kurset. «Slike kurs arrangerer vi hver tredje uke», påpeker Nyquist videre. Som en del av dette fagkurset har deltakere og ledsagere et møte med   Fagkonsulent paraidrett i Norges Idrettsforbund (NIF), Hilde Håkenstad, med daglig arbeidssted Lillehammer. Håkenstad informerer om aktivitetstilbudene som finnes lokalt og bistår brukerne med å knytte kontakter til idretten i sitt lokalmiljø. NIF har et nettverk av 11 regionale fagkonsulenter for paraidrett, og Håkenstad formidler kontakt til fagkonsulenten i brukerens region dersom det er ønskelig og nyttig i forhold til oppfølging av den enkelte bruker.

Utover dette arrangerer Norges Idrettshøgskole(NIH) denne uka sitt årlige etterutdanningskurs, «Beitokurset» på Beitostølen, og BHSS samarbeider med NIH om innholdet på kurset. Dette betyr i praksis at det er godt over 100 kroppsøvingslærer fra hele landet som vil ha praktiske kursopplegg ledet av fagpersoner fra BHSS i senterets fasiliteter.  

Videre arrangeres «Barnas Ridderuke» i uke 3. Dette er en vinteraktivitetsuke for barn med funksjonsnedsettelser i alderen 10-16 år, med fokus på langrennsavktivitet og samspill med andre. «Barnas Ridderuke» er et arrangement som foregår i regi av foreningen Ridderrennet, og BHSS er en selvfølgelig medarrangør. 43 barn fra hele landet bruker uka til å øve langrenns- ferdigheter, før det hele kulminerer med «Barnas Ridderrenn fredag 19.01. på BHSS sin langrennstadion. Her deltar også barn som er til opphold på BHSS, og det hentes inn ledsagere fra 7. klasse ved Lidar skule. Disse elvene deltar også ved flere andre anledninger i løpet av denne hektiske uka.

«Samarbeidet mellom Barnas Ridderuke, Lidar skule, lokale Lions foreninger og BHSS er unikt, og Barnas Ridderuke skaper nyttige læringsarenaer for både barn, foreldre og studenter, sier hovedinstruktør for Barnas Ridderuke Erik Lindh. 

Som en del av prosjektet «Delta 2022», et nasjonalt forsknings- og utviklingsprosjekt hvor bruk av tilpasset fysisk aktivitet, e-helseløsninger og aktivitetshjelpemidler i rehabilitering skal optimaliseres, vil det denne uka også være flere fagpersoner fra andre rehabiliteringsinstitusjoner som hospiterer ved BHSS. 

«Vi gleder oss over en særdeles travel, men ikke minst givende uke, og det å legge til rette for denne type samhandling og kompetanseoverføring er definitivt en del av vårt samfunnsansvar», avslutter Nyquist.