Start Barnas Ridderrenn

Barnas Ridderrenn 2017

20.01.2017
Den 35. Barnas Ridderuke(BRU) ble i dag avsluttet med Barnas Ridderrenn, og 63 barn gjennomførte rennet i fin stil. Værgudene har ikke spilt på lag med arrangørene av BRU dette året, men snømangel og rikelig med plussgrader har ikke sett ut til å legge noen demper på aktivitetsgleden.

 

Barnas Ridderuke arrangeres i uke 3 hvert år. BRU er en vinteraktivitetsuke for barn og ungdom (10 - 16 år) med ulike funksjonsnedsettelser.  Målet er å lære barna/ungdommene grunnleggende skiferdighet gjennom allsidig, tilpasset og tilrettelagt trening og leik på ski. Mer informasjon finnes på http://www.bhss.no/barn-og-ungdom/barnas-ridderuke/ og http://www.ridderrennet.no/barnas-ridderuke/