Start Barnas Ridderrenn

Barnas Ridderuke 2019

26.11.2018
30. november er siste frist for påmelding til Barnas Ridderuke 2019.

 

Barnas Ridderuke er en årlig vinteraktivitetsuke for barn og ungdom med funksjonsnedsettelser i alderen 10-16 år. Målet er å lære barna/ungdommene grunnleggende skiferdighet gjennom allsidig, tilpasset og tilrettelagt trening og leik på ski. I 2019 arrangeres Barnas Ridderuke i perioden 13. -19. januar.

 

Her finner du mer informasjon om Barnas Ridderuke 2019.

Her finner du elektronisk søknadsskjema til Barnas Ridderuke 2019. Påmeldingsfristen er 30. november kl. 19.00.