Fire smilende jenter etter målgang på Barnas Ridderrenn

Barnas Ridderuke 2021 - "Koronastyle"

25.01.2021
I uke 3 hvert år arrangeres Barnas Ridderuke (BRU) på Beitostølen. BRU er en vinteraktivitetsuke for barn og ungdom med funksjonsnedsettelser, og fokus for arrangementet er grunnleggende skiferdigheter og sosialt samspill med andre. Årets Barnas Ridderuke, - den 39. i rekken, måtte dessverre avlyses i sin vante form grunnet koronarestriksjoner. For barn og ungdommer på opphold ved BHSS ble det likevel en «smak» av BRU denne uka.

 

Erik Lindh, Per Enok Baksjøberget og Ole Morten Svenkerud, alle fra den eksterne arrangørgruppa for Barnas Ridderuke, har sammen med fagpersoner på barnegruppene ved Beitostølen Helsesportsenter sørget for ulike aktivitetsopplegg utendørs. – Og selvsagt ble uka avsluttet med Barnas Ridderrenn, - «koronastyle» - for barn og ungdommer på opphold ved senteret. Til tross for færre deltagere og mindre publikum, var stemningen stor, heiaropene mange og det vanket selvsagt medalje rundt halsen til alle deltagerne.

Vanligvis er Barnas Ridderuke en aktivitetsuke som arrangeres «utenfor» Beitostølen Helsesportsenter. Deltagerne bor på hytter i Beitostølen sentrum sammen med studenter fra utdanningsinstitusjoner innen idrett, fysisk aktivitet og helse. I løpet av uka arrangeres det enkelte felles aktiviteter og sosiale arrangementer for deltagerne, barna som er på opphold ved senteret og elever ved Lidar skule.


-Dette året ble det en annerledes Barnas Ridderuke, men vi er glade for å i hvert fall kunne gjennomføre deler av arrangementet i ett mindre format, sier direktør ved BHSS, Astrid Nyquist. -Barna på ski er like ivrige og glade som de var for 1 år siden, arrangørene og de ansatte er like entusiastiske og BHSS er minst like viktig, fortsetter hun.


Generalsekretær i foreningen Ridderrennet, Anne- Kristin Wadahl, overvar fredagens skirenn og gledet seg, i likhet med direktør Nyquist, over muligheten til å gjennomføre uka og rennet «koronastyle»; - Nå krysses fingrene for at den 40. Barnas Ridderuke kan arrangeres uten noen form for restriksjoner i perioden 16. januar – 22. januar 2022.