Hovedinngangen ved Beitostølen Helsesportsenter på vinteren

Beitostølen Helsesportsenter stenger midlertidig f.o.m. 13.03.20

13.03.2020
Pressemelding 13.03.20 kl. 15.00:

 

Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) har med bakgrunn i utviklingen av Koronavirus i Norge gjort mange tiltak med det primære formål å sørge for at BHSS skal være en smittefri og trygg sone for brukere og ansatte. Grunnlaget for tiltakene har vært fortløpende informasjon og råd utstedt av Folkehelseinstituttet (FHI) og en løpende situasjonsvurdering i forhold til senterets drift. Situasjonen har blitt overvåket kontinuerlig av vårt medisinske personell, som sammen med senterets ledelse, fortløpende har vurdert nødvendige tiltak i et føre-var-perspektiv.

BHSS vurderes pr. i dag som smittefri sone.

Det er imidlertid i dag besluttet, etter møter med beredskapsgruppen, medisinsk ansvarlige, tillitsvalgtapparatet og styret, at BHSS ser seg nødt til å stenge rehabiliteringstilbudet midlertidig gjennom en kontrollert nedstengning f.o.m. 13.03.20.

Avgjørelsen kommer som en konsekvens av nye nasjonale retningslinjer gitt fra FHI 13.03.20, retningslinjer som for BHSS ikke er forenelig med å opprettholde ordinær drift.

Den eneste muligheten for BHSS blir dermed å stenge senteret midlertidig. Nedstengningen vil foregå over tre dager etter en medisinsk og praktisk prioritering.

Permittering av ansatte vil iverksettes som følge av den midlertidige stengningen av senteret.  

Detaljer om videre fremdrift kan vi dessverre ikke komme med på nåværende tidspunkt. I dag er vårt hovedfokus brukernes ve og vel og på å gjøre deres hjemreise så smidig som mulig. I løpet av helgen og den kommende uken vil det legges videre planer for å ivareta de ansatte på en best mulig måte.

Brukere som har tilbud om opphold ved BHSS i tiden fremover vil bli kontaktet av oss.

-Vi beklager konsekvensene en stengning vil få for både brukere og ansatte, men vi vurderer risikoen ved å opprettholde vårt tilbudet i den nåværende situasjonen som for stor, og tar dermed vårt samfunnsansvar for å bidra til å hindre spredning av Koronaviruset, sier direktør Astrid Nyquist.

 

 

For mer informasjon:

Astrid Nyquist

Direktør Beitostølen Helsesportsenter

Tlf.: 474 03 598 / E- post: astrid.nyquist@bhss.no