Et barn hjelpes på plass i "hippolib- salen" på hesten

BHSS - Kandidat Lions Røde Fjær 2020

18.05.2018
I 1970 ble Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) bygget takket være den første aksjonen Røde Fjær i 1966. Nå er BHSS kandidat for å få tildelt Røde Fjær- aksjonen på nytt.

 

Ildsjelen Erling Stordahl bidro til at det norske samfunnet på 1960-tallet gjennomgikk en holdningsendring i synet på funksjonshemmede, og på deres rett til å få leve et aktivt og sosialt liv fylt med arbeid, kultur, idrett og friluftsliv. BHSS har gjennom snart 50 år vært betydelig og viktig for tusener av brukere og for at fagfeltet «tilpasset fysisk aktivitet» har fått internasjonal anerkjennelse. Den 26. mai, på Riksmøte i Lions, vil det avgjøres om BHSS vinner frem med sitt kandidatur om å få aksjonen Røde Fjær i 2020. Nok en gang kan Lions bidra til en viktig samfunnsendring, som vil være å få bygget et Lions Familiehus. Dette skal være et nytt tilbud til barn og unge med sammensatte behov, innvandrerbakgrunn og deres familier. Vi har laget en film som forteller mer om hvorfor BHSS er en god kandidat. Filmen kan du se her.