Strektegning av "familiehuset" på BHSS

BHSS på NRK Innlandet

09.12.2019

Det har gått 50 år siden den første Lions Røde Fjær- aksjonen la grunnlaget for etableringen av BHSS. Gjennom Lions Røde Fjær 2020 er BHSS på nytt formål for aksjonen; - Under slagordet «Små helter. Store drømmer» skal Lions Norge samle inn penger som skal delfinansiere byggingen av et familie- og kompetansehus ved senteret.

Se NRK- reportasje om saken her.