Norske flagg

BHSS tildeles Lions Røde Fjær- aksjon i 2020

28.05.2018
Under lørdagens Riksmøte på Gardermoen fikk alle Lions delegater fra hele landet presentert spennende og gode prosjekter fra de 7 finalistene i konkurransen om å få Lions neste Røde Fjær- aksjon, i 2020. Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) stod etter en spennende avslutning igjen som vinner og får dermed tildelt Røde Fjær- aksjonen i 2020.

 

BHSS ble grunnlagt med midler fra den aller første Røde Fjær- aksjonen i 1966, og stod ferdig til å ta imot de første brukerne høsten 1970. Dermed vil aksjonen Røde Fjær i 2020 bli en fantastisk 50 års jubileumsgave til BHSS fra Lions og det norske folk.

Direktør ved BHSS, Astrid Nyquist, sa i sin appell til delegatene på Riksmøtet følgende; «Sammen forandret vi samfunnet for 50 år siden, la oss gjøre det igjen!». Appellen så ut til å treffe godt blant delegatene i salen, så godt at de fleste stemte for BHSS sitt prosjekt.

Nå starter arbeidet med å realisere Lions- huset på BHSS. Steg 1 i dette prosjektet består av å bygge 9 tilrettelagte familieleiligheter, og steg 2 av å etablere gode fasiliteter til forskning, utvikling og kompetanseoverføring. Dette skal legge grunnlaget for at flere barn og unge med funksjonsnedsettelser og deres familier skal få et godt tilpasset tilbud. Hovedsatsingsområdet vil være å inkludere barn og unge med sammensatte behov og familier med innvandrerbakgrunn. I tillegg vil økt samhandling og kompetanseutveksling med forskningsmiljøer, fagpersoner og kommuner være sentralt fremover.

 

Les artikkelen "Flagget til topps" fra Oppland Arbeiderblad 28.05.18 her.