Samling rundt bålet ved Bamselitjern

Familieopphold 2017

24.10.2016
Periodene for familieopphold ved BHSS i 2017 er nå klare. Gjennom familietilbudet ønsker BHSS å bidra til å utvikle familiens kompetanse og forutsetning for å kunne støtte brukeren i aktiviteter i lokalmiljøet. Vi inviterer derfor foresatte og søsken i alle aldre til å delta andre uke av barnets/ungdommens tre ukers opphold. Foresatte og søsken bor uten omkostninger på BHSS i denne perioden.

 

I 2017 er følgende perioder satt av til familieopphold på åpne barne- og ungdomsgrupper (5-17 år).

 

Periode for opphold

Familieuke

6. mars – 25. mars

12. mars – 19. mars

18. april – 6. mai

23. april – 30. april

21. august – 9. september

27. august – 3. september

6. november – 25. november

12. november – 19. november

 

I tillegg arrangerer vi i 2017 fire familieopphold for grupper tilknyttet Lokalmiljømodellen.

 

Mer informasjon om familieopphold ved BHSS finner du her.