Ildsjeler i Hurum Helsesportlag på besøk ved BHSS

Fra «Beitogjengen» til Hurum Helsesportlag

25.05.2016
24. mai var 45 personer fra Hurum Helsesportlag på Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) for å markere sitt 20. års jubileum. Blant de 45 besøkende, var to av ildsjelene og tre av de lokale fagpersonene som sammen tok initiativet til og sørget for opprettelsen av Hurum Helsesportlag for 20 år siden.

 

I 1996 var en gruppe med 14 voksne brukere fra Hurum på opphold sammen på BHSS. Oppholdet skapte samhold, engasjement og ikke minst troen på at deres erfaringer og opplevelser måtte også andre få glede av. Etter fire uker på Beitostølen for 20 år siden, reiste gruppen hjem med mye «guts» og hvor de tok initiativ til trening hver tirsdag sammen med lokale fagpersoner. «Beitogjengen», som de kalte seg, hadde skapt et populært tilbud og stadig flere deltok på treningene.

Etter hvert fikk gruppen tildelt midler fra Buskerud fylke og ble omdøpt til Hurum Helsesportslag. Siden den gangen har 550 personer vært innom det lokale helsesportlaget. Så langt i 2016 har helsesportlaget fått ca. 300 betalende medlemmer. De har organisert trening i hall, samt faste tider til turgåing og i basseng. I tillegg arrangerer de opptil 6 turer i året. Det er en svært aktiv trio som har drevet dette gjennom alle år, ledet an av Arne Holm Hansen.

Ildsjelene bak dette initiativet kan med stolthet si at de har fått til det de hadde ønsket. Det er ingen tvil om at dette er et eksempel på vellykket samhandling innenfor rehabiliteringsfeltet. Den kompetansen BHSS besitter fikk brukerne i 1996 glede av. Ildsjelene og brukere fra den gang tok dette med seg til sitt lokalmiljø, og hvor mange brukere med ulike behov fikk og får glede av dette i hverdagen.

 

På bildet er ildsjeler, lokale fagpersoner og fysioterapeut/teamleder ved BHSS samlet igjen; f.v. Per Christian Stokker (ildsjel), Ingunn Stenberg (tidligere fysioterapeut Hurum kommune), Jan Rokkestad (ildsjel), Else Ingebrigtsen (tidligere psykiatrisk sykepleier Hurum Kommune), Wenche Kristoffersen (tidligere ergoterapeut Hurum kommune), Mette Lein (teamleder voksen/fysioterapeut BHSS). Arne Holm Hansen, som har ledet an arbeidet gjennom alle år, hadde dessverre ikke mulighet for å delta på turen. Det hadde heller ikke lokal fysioterapeut Kristin Laache.