Direktør ved Beitostølen Helsesportsenter, Astrid Nyquist, tar imot Helsesportens hederspris fra styreleder Tove Linnea Brandvik. I bakgrunnen konferansier Nils Ingar Aadne, Harald Larsen og Inge Morisbak. Foto: Christine Stokkebryn

Helsesportens hederspris tildelt Astrid Nyquist

24.11.2021
I anledning Beitostølen Helsesportsenter sitt 50- årsjubileum ble Helsesportens hederspris, «Helsesportprisen», delt ut for første gang, - til direktør ved helsesportsenteret, Astrid Nyquist.

 

- Anerkjennelse er viktig, sier styreleder for Beitostølen helsesportsenter (BHSS) og forbundsleder i Norges Handikapforbund, Tove Linnea Brandvik. Med ujevne mellomrom over årene har det vært snakket om at det hadde vært viktig å ha en pris å tildele de som gjør en særlig innsats innenfor vårt felt; - noe tydeligere, mer synlig og høytidelig enn anerkjennelsen vi gir hverandre i hverdagen, når vi jobber sammen. Under forberedelsene til vår 50-årsdag har vi som utgjør dagens styre sammen med deler av ledelsen, jobbet i det skjulte. Vi har funnet det riktig å etablere Helsesportens hederspris, «Helsesportprisen», slik at den kunne deles ut for første gang i forbindelse med vårt jubileum, fortsetter Brandvik.

I følge statuttene for Helsesportens hederspris skal prisen tildeles en person eller organisasjon som fører videre arven fra grunnleggeren av helsesportssenteret, Erling Stordahl, - og gjør dette i takt med samfunnets behov for aktiv re/habilitering med tilpasset fysisk aktivitet som hovedvirkemiddel.

  • Kandidaten skal ha gjort en spesielt verdifull innsats innenfor senterets virksomhetsområde
  • Kandidaten skal ha gjort en fremragende innsats for å fremme mulighetene for aktiv samfunnsdeltakelse for personer med funksjonsnedsettelse
  • Kandidaten skal ha bidratt til en betydelig utvikling på feltet
  • Innsatsen skal vurderes ut fra funksjonshemmedes egne perspektiver og premisser

- Astrids Nyquists karriere ved BHSS og arbeidet for feltet er lang og imponerende, og prisvinneren ivaretar dermed alle kriterier som ligger til grunn, kunne styreleder Tove Linnea Brandvik konstatere under helgens jubileumsfeiring.

I sin tale til prisvinneren trakk blant annet Brandvik frem Nyquists doktoravhandling; «Jeg kan delta! Barn med funksjonsnedsettelser og deltakelse i fysisk aktivitet – en multimetodestudie i en habiliteringskontekst», som ble en milepæl for utvikling av senterets arbeid med barn som brukergruppe. Avhandlingen har utgjort et avgjørende vitenskapelig grunnlag for senterets aktivitetsprogrammer, for videre forskning, for utdanning og for samarbeid med forskere og andre fagpersoner fra hele verden. Helt sentralt i hennes tilnærming er barnets eget perspektiv og egen stemme.

Astrid Nyquist kom til BHSS som student i 1992 og har senere jobbet både som idrettspedagog og forskningsleder ved senteret. Direktørjobben har hun hatt siden 2014. Hun har hele tiden vist en fremoverlent holdning der hun er mest opptatt av at det vi kan gjøre noe med, er det som ligger foran oss. Prosjektet «Next 50» har allerede «ligget en stund på tegnebrettet».

- Da Astrid gikk inn i direktørstillingen var institusjonen i god drift, og barne- og ungdomssatsing stod helt sentralt som videre driftsgrunnlag, forteller Brandvik. I samspill med helsemyndighetene har nye og stadig mer målrettede driftsavtaler sett dagens lys. Basert på disse avtalene har senteret, under Astrids ledelse, kontinuerlig utviklet seg i takt med samfunnets behov for aktiv re/habilitering med tilpasset fysisk aktivitet som hovedvirkemiddel. Hun har også evnet å se betydningen av å oppgradere og modernisere alle støttefunksjoner som drift og faglig utvikling er avhengig av. 

Direktøren, som leder en stab på ca. 125 ansatte ved BHSS, med innstillingen om at ledelse handler om å le - del - se, er kjent for å ha en strålende kommunikasjonsevne. Under helgens jubileumsfeiring ble hun imidlertid et øyeblikk tom for ord da hun ble overrasket av styreleder og overrakt den første Helsesportens hederspris.

- Astrid står for at fremgang og vekst skyldes et godt lagarbeid, og hedrer ofte og gjerne sine medarbeidere og samarbeidspartnere. Nå var det på sin plass å hedre henne, som har virket ved senteret i mer enn halvparten av dets levetid, som har ledet an gjennom snart 7 år, og som stadig ser fremover mot nye horisonter, avslutter styreleder Tove Linnea Brandvik.

- Jeg er så rørt og utrolig takknemlig for alle de flotte menneskene jeg har møtt og alle mulighetene jeg har fått, kommenterer prisvinner Nyquist. Jeg kunne ikke tenkt meg et bedre sted å være eller en bedre sak og jobbe for; - likestilte muligheter for aktivitet og deltagelse for alle, - uavhengig av alder, funksjon, etnisitet, eller bosted.