Tegninger fra filmen "Aktivitetshjelpemidler - teknikkens muliggjører"

Illustrasjonsfilm om prosessen rundt anskaffelse av aktivitetshjelpemidler.

22.05.2017
VHSS i samarbeid med BHSS, NAV Hjelpemiddelsentral Nordland, Nordland Idrettskrets/NIF, Forum for Natur og Friluftsliv, samt med økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsenkan kan endelig vise andre del av filmprosjektet "Teknikkens muliggjører"

Se filmen her