Internasjonalt forskerbesøk

Internasjonalt forskningssamarbeid

30.05.2016
Gjennom Avdeling for Forskning, Utvikling og Utdanning (AFUU) har BHSS et omfattende samarbeid med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. For tiden er forskere fra Australia og Sverige på besøk ved BHSS.

 

Senterets visjon er aktivitet og deltakelse gjennom livet, og målet med dette besøket har vært å diskutere forskning med fokus på deltakelse, både hva det egentlig er, og hvordan det kan måles. To av forskerne fra hvert sitt universitet i Melbourne, har i tillegg til disse fagdiskusjonene observert klinisk virksomhet i noen av gruppene ved BHSS, samt holdt hver sin forelesning for de ansatte ved senteret.

 

På bildet f.v.: Ine Wigernæs (forsker på BHSS), Claire Willis (PhD-stipendiat på University of Western Australia), Reideun Jahnsen (Forskningleder på BHSS), Christine Imms (Professor of Occupational Therapy, Head of Allied Health, Director Centre for Disability and Development Research, Australian Catholic University, Melbourne) Prue Morgan (Associate Professor of Physiotherapy, Head of Physiotherapy School of Primary Health Care Faculty of Medicine, Nursing and Health science, Monash University, Melbourne), Anna Ullenhag (førsteamanuensis på Mälardalens högskola i Västerås i Sverige og forsker på BHSS), Inge Morisbak (FoU-leder emeritus på BHSS) og Lars Kristian Dalen (Leder Avdeling for Klinisk Virksomhet på BHSS).

 

 

Les gjerne med om vår AFUU- avdeling her.