Foto: Christine Stokkebryn

Koronavirus - tiltak ved Beitostølen Helsesportsenter

09.03.2020
Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) har med bakgrunn i pågående utvikling av Coronavirus i Norge iverksatt en rekke tiltak. Det primære formålet med tiltakene er å ivareta driften ved senteret og sikkerheten til de som er på opphold.

Grunnlaget for tiltakene er fortløpende informasjon og råd utstedt av Folkehelseinstituttet (FHI) og en løpende situasjonsvurdering i forhold til senterets drift. Situasjonen overvåkes kontinuerlig av vårt medisinske personell som sammen med senterets ledelse fortløpende vurderer nødvendige tiltak i et føre-var-perspektiv.

Brukere

 • Vi gjennomfører kartlegging av reisehistorikk og eventuell kontakt med mulige smittekilder før våre brukere ankommer. Skal du til opphold ved BHSS, vil du noen dager før oppholdet bli kontaktet pr. telefon for slik kartlegging.
 • Brukere som har vært i et område med vedvarende spredning av koronaviruset de siste 14 dagene skal ikke møte til opphold. Oppdatert oversikt over aktuelle områder finner du på FHI sine nettsider.
 • Brukere som har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med koronaviruset i løpet av de siste 14 dagene skal ikke møte til opphold.
 • Under oppholdet er det økt fokus på vaner som forebygger smitte, inkludert å avstå fra håndhilsning.
 • Har du spørsmål? Ta kontakt med legekontoret ved BHSS på tlf. 61 34 08 00 / e- post: legekontor@bhss.no

Studenter på praksisopphold

 • Vi gjennomfører kartlegging av reisehistorikk og eventuell kontakt med mulige smittekilder før studentene ankommer. 
 • Studenter som har vært i et område med vedvarende spredning av koronaviruset de siste 14 dagene skal ikke møte til praksisopphold. Oppdatert oversikt over aktuelle områder finner du på FHI sine nettsider.
 • Studenter som har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med koronaviruset i løpet av de siste 14 dagene skal ikke møte til praksisopphold
 • Under oppholdet er det økt fokus på vaner som forebygger smitte, inkludert å avstå fra håndhilsning.
 • Har du spørsmål? Ta kontakt med Kristin Sletten Tofte, Teamleder barn; tlf. 61 34 08 81/976 28 715, e- post: kristin.tofte@bhss.no eller Elisabeth Helle, Teamleder voksen; tlf: 61 34 08 82/ 916 09 425, e- post: elisabeth.helle@bhss.no

Besøk

 • Av smittevernhensyn er det ønskelig å begrense antall besøkende til BHSS. 
 • Brukere kan ikke ta imot besøk utenom ved ledsagerskifter. 
 • Vi tar for tiden ikke imot besøk av lokale fagpersoner tilknyttet våre brukere. 
 • Har du spørsmål? Ta kontakt med legekontoret ved BHSS på tlf. 61 34 08 00 /e- post: legekontor@bhss.no

Restriksjoner på bruk av senterets fasiliteter

 • BHSS tar for tiden ikke imot besøkende for omvisning.
 • Svømmehallen er stengt for offentlig bading og ekstern utleie.
 • Lyskapellet er stengt for ekstern bruk/utleie.
 • Idrettshallen er stengt for ekstern bruk / utleie. 
 • Ridderuka 2020 med Ridderrennet er avlyst.

 

Presse