Velkommen til vår nye nettside!

03.03.2016
Endelig er vår nye nettside tilgjengelig.

BHSS lanserte 05.03.16 ny nettside.  Vi håper den nye siden oppleves mer brukervennlig, dynamisk og lettere å finne fram på enn den gamle. Vår intensjon er at du som leser alltid skal finne nyttig og oppdatert informasjon på denne siden.

Den nye nettsiden har blitt til i tett samarbeid med «Kreativ Strek» og Lippestad Kommunikasjon. Vi tar gjerne imot innspill med tanke på hvordan vi kan videreutvikle den nye nettsiden (Webredaktør: Tor Erik Heyerdahl Nyquist; torerik.nyquist@bhss.no.)