Prosjektleder for Paraidrettsenteret Trøndelag, Per-Einar Johannessen, og aktivitetskonsulent Svein Bergem utenfor den nye Ranheim Aktivitetshall som skal huse Paraidrettssenteret

Samarbeidsavtale mellom Beitostølen Helsesportsenter og Paraidrettssenteret i Trøndelag

09.11.2021
Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) og Paraidrettssenteret i Trøndelag (PIT) har inngått samarbeidsavtale med varighet ut 2023. Avtalen omfatter kompetanseutveksling og samarbeid rundt forsknings- og utviklingsarbeid, informasjon og oppfølging av brukere/utøvere.

 

I løpet av februar 2022 åpner Trøndelag idrettskrets Norges første Paraidrettssenter. PIT har som mål å bidra til en sterk økning av antall parautøvere i Trøndelag, og øke kompetansen om tilrettelegging i idrettslag, i skoleverket, blant studenter og fagpersoner i det offentlige og det private. På senteret vil barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelse få muligheten til å prøve ut ulike idretter, få informasjon om tilbud i idrettslag og oppfølging inn i idrettslaget.

Med tilvarende mål og virkemiddel for sin virksomhet, har BHSS gjennom 50 år hatt en viktig rolle i utviklingen av - og som rekrutteringsarena for paraidretten. Erfaringen, kunnskapen og målgruppeforståelsen senteret har opparbeidet seg gjennom disse årene, gjør BHSS til en viktig kompetanseleverandør innen tilpasset fysisk aktivitet og utviklingen av aktivitetshjelpemidler.

-At to aktører som begge legger til rette for utprøving av aktiviteter og hjelpemidler i et trygt miljø, og som begge tror på paraidretten som en av de aller viktigste arenaene for inkludering og deltagelse, fant sammen, falt ganske naturlig sier direktør ved BHSS, Astrid Nyquist, og prosjektleder for PIT, Per-Einar Johannessen.

-Gjennom samarbeidet med BHSS vil vi blant annet kunne styrke hverandres kompetanse og samhandle på ulike områder. Vi er veldig glade for avtalen med BHSS, og vi ser virkelig frem til å samarbeide med en så sterk og banebrytende aktør innen tilpasset fysisk aktivitet og deltakelse med søkelys på muligheter fremfor begrensninger, sier Johannessen.

Hvert år kommer omkring 850 barn, ungdommer og voksne fra hele Norge til et 3-4 ukers langt rehabiliteringsopphold på Beitostølen Helsesportsenter.

-BHSS jobber kontinuerlig for en mest mulig «terskelfri» overgang mellom et rehabiliteringsopphold ved senteret og videreføring av aktivitet og deltagelse i lokalmiljøet. Et samarbeid med PIT betyr at våre brukere fra Trøndelag sikres tettere oppfølging etter endt opphold hos oss, noe som igjen kan bidra til å skape varig verdi av rehabiliteringsoppholdet, forteller Nyquist. – Det gledes!

-I den nye regjeringsplattformen har vi blant annet merket oss ambisjonen om å sørge for at fritidsaktiviteter blir tilrettelagt for alle slik at barn og unge med funksjonsnedsettelser kan delta, og mål om å styrke paraidretten. Samarbeidet mellom BHSS og PIT gjør at vi står enda bedre rustet til å ta vår plass i debatten og ikke minst vår plass i utviklingen av de beste tilbudene, avslutter Astrid Nyquist og Per-Einar Johannessen.

 

 

Her finner du mer informasjon om Paraidrettsenteret i Trøndelag!