Leder Lillehammer 2021, Ola Keul, direktør BHSS, Astrid Nyquist og utøverne Birgit Skarstein og Kjetil Korbu Nilsen utenfor hovedinngangen ved Beitostølen Helsesportsenter

Samarbeidsavtale mellom Beitostølen Helsesportsenter og VM i snøsport for parautøvere, signert

23.02.2021
Lillehammer 2021 – VM i snøsport for parautøvere og Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) har signert samarbeidsavtale med varighet frem til juni 2022. Signeringen ble markert ved BHSS fredag 19.02.21 med blant annet leder for Lillehammer 2021, Ola Keul, direktør ved BHSS, Astrid Nyquist, og parautøverne Birgit Skarstein og Kjetil Korbu Nilsen, tilstede.

 

-Samarbeidet mellom BHSS og VM skal fremme visjonen om «Like muligheter for alle – idrettsglede for alle». I fellesskap ønsker vi å skape aktiviteter som kan gi positiv oppmerksomhet og varige verdier for parautøvere i forkant, under og ikke minst etter selve arrangementet, sier direktør ved BHSS, Astrid Nyquist, og leder for Lillehammer 2021, Ola Keul.

-Gjennom samarbeidet med BHSS ønsker vi å bygge opp grunnlag, kompetanse og nettverk som muliggjør et unikt arrangement, sier Keul. Vi har mål om at tidenes første samlede VM i snøsport for parautøvere skal sette en ny standard for denne type arrangementer. Det er tidligere arrangert mange store vinteridretts- arrangementer i Norge, men ikke mange paraidrettskonkurranser. Kompetansen som BHSS innehar, er derfor svært viktig for oss som arrangør. Videre vil BHSS spille en viktig rolle i arbeidet med å skape varig verdi, entusiasme og aktivitet i etterkant av VM, legger han til.

To som tydelig bekrefter betydningen av at det eksisterer og videreutvikles kompetansemiljø på Helsesportsenteret er utøverne Birgit Skarstein og Kjetil Korbu Nilsen; -Hadde det ikke vært for opphold på senteret og tilgangen på den spisskompetansen som finnes her, hadde vi ikke vært der vi er i dag, hverken som utøvere eller som likeverdige og aktive medlemmer i samfunnet og eget lokalmiljø.

Astrid Nyquist ser fram til et fruktbart samarbeid med Lillehammer 2021; -BHSS har gjennom 50 år hatt en viktig rolle i utviklingen av - og som rekrutteringsarena for paraidretten. Erfaringen, kunnskapen og målgruppeforståelsen vi har opparbeidet oss gjennom disse årene, gjør BHSS til en naturlig samarbeidspartner og kompetanseleverandør innenfor tilpasset fysisk aktivitet samt utvikling og tilpassing av aktivitetshjelpemidler, forteller Nyquist. -Vi er også glade for å kunne bidra på flere områder for at arrangementet skal kunne få varig verdi. Dette vil vi gjøre sammen med Foreningen Ridderrennet og flere av våre gode og viktige samarbeidspartnere. På sikt ser vi blant annet for oss at et kompetanse-/forskningssenter som er under planlegging ved BHSS, vil kunne bli et senter som paraidretten både kan benytte og dra nytte av, fortsetter hun.

For å synliggjøre linken mellom VM og BHSS pågår nå utvikling av felles aktiviteter.

-Her blir Foreningen Ridderrennet en svært sentral aktør sammen med oss, det samme gjelder Lions sin kommende Røde Fjær- aksjon som skal bidra til å bygge et nytt familie- og kompetansehus ved Beitostølen Helsesportsenter, slik at flere små helter kan nå sine drømmer, avslutter en optimistisk direktør.

-Vi har allerede kommet opp med mange ideer til felles arrangementer, nå starter arbeidet med å konkretisere dem, forteller Keul, som legger til at han er svært glad for at startskuddet for oppkjøringen til mesterskapet skal gå på akkurat Beitostølen; - i det som på mange måter er selve «Paraidrettens vugge» her i Norge, 20. november 2021.

 

"Avtale Signert": Direktør BHSS, Astrid Nyquist og Leder Lillehammer 2021, Ola Keul