Sommerjobb på BHSS?

20.03.2018
BHSS søker hjelpeinstruktører for perioden 11. juni - 09. september 2018

 

Stillingen som hjelpeinstruktør er godt egnet som praksis for personer med bred aktivitetserfaring og/eller studenter innen fag som fysioterapi, idrett/kroppsøving, ergoterapi, helsefag, friluftsliv eller liknende. Siden dette er å betrakte som praksis, er stillingene lønnet med kr. 390 pr dag. I tillegg ytes det fri kost og losji. BHSS dekker reiseutgifter tur/retur etter billigste offentlig takst, oppad begrenset til kr. 1500. Dette gir mulighet for å kombinere en relevant praksisperiode med noe lønn.

Ved søknad ber vi om at du angir hvilke periode innenfor tidsrommet 11. juni - 09. september som passer best for deg. Vi ønsker at du blir i minimum 3 uker.

Her finner du mer informasjon om det å være hjelpeinstruktør ved BHSS .

Ta gjerne kontakt med teamleder Mette Lein(mette.lein@bhss.no) eller Ellen Hæhre (ellen.haehre@bhss.no).

 

Kortfattet søknad med CV sendes til på e-post til Leder re/hab Lars Kristian Dalen (lars.kristian.dalen@bhss.no).

Søknadsfrist: 8. april.