Skipresident Erik Røste og direktør BHSS, Astrid Nyquist, på podiet under åpningsseremonien for Para VM

Vi er på plass under VM i snøsport for parautøvere!

14.01.2022
12. – 23. januar arrangeres historiens første samlede VM i snøsport for parautøvere på Lillehammer og Hafjell. I løpet av perioden skal utøvere fra 45 nasjoner konkurrere i alpint, langrenn, skiskyting og snowboard. Representanter fra «Parasportens vugge», Beitostølen Helsesportsenter (BHSS), er selvsagt til stede under arrangementet, - som samarbeidspartner og kompetanseleverandør.

 

-BHSS har gjennom 50 år hatt en viktig rolle i utviklingen av - og som rekrutteringsarena for paraidretten. Som del av vår samarbeidsavtale med Para Snø VM har vi stilt flere av våre ansatte til disposisjon til ulike oppgaver og funksjoner i forbindelse med arrangementet, bl.a. som medisinfaglig personell, representanter inn i «brukerutvalget» og ressurspersoner på aktivitet, tilrettelegging og aktivitetshjelpemidler. Vi er også glade for å kunne bidra på flere områder for at arrangementet skal kunne få varig verdi, forteller direktør ved BHSS, Astrid Nyquist.

Som følge av smittesituasjonen og nye råd og retningslinjer fra myndighetene, ble BHSS' bidrag nedjustert i innspurten mot arrangementet. Blant annet ble rekrutterings- og breddearrangementet Barnas Ridderrenn, der nærmere 100 barn og unge skulle få sitt eget renn og møte VM-heltene på Birkebeineren skistadion på Para VM’ siste dag, avlyst.

Under åpningsseremonien,12. januar, var imidlertid BHSS v/direktør Astrid Nyquist tilstede for å markere båndet mellom parasportens vugge på Beitostølen og VM i snøsport på Lillehammer, med overlevering av en symbolsk «ski» fra BHSS til skipresident Erik Røste.

 

Nyquist hilste fra «Parasportsens vugge»

Under åpningsseremonien hilste direktør Astrid Nyquist fra Beitostølen og BHSS, der grunnlaget for parasporten ble lagt for 60 år siden, ved at den blinde pioneren Erling Stordahl oppdaget at skispor kunne være veien til skiglede og opplevelse av frihet.

Dette ble starten for en rekke skikurs for blinde og funksjonshemmede, som videre ledet til det unike arbeidet i foreningen Ridderrennet, og ikke minst grunnlaget for opprettelsen av verdens første helsesportsenter, der parasport daglig brukes og utvikles innenfor rehabiliteringstilbudet som gis til barn, ungdom og voksne uavhengig av funksjonsnedsettelse, etnisitet eller bosted.

I sin hilsen til arrangørene trakk Nyquist fram behovet for utstrakt samarbeid med idretten for å skape like muligheter for deltagelse i aktivitet og idrett for alle;

-Skiene er et symbol på det samarbeidet som har vært, og at idrettens betydning i «den norske modellen» ikke kan overses. Men det er enda mer et symbol på de verdiene vi fremover skal kjempe sammen for. Vintersport har en enestående evne til å knytte folk sammen. Den kraften kan vi bruke til å gi enda flere mennesker like rettigheter, – den kan endre verden. Det er det dere i VM i snøsport nå er i ferd med å gjøre; -gå fra ord til handling og endre vårt syn på våre muligheter og på verden.

Skipresident Erik Røste svarte med å takke for jobben BHSS gjør hver eneste dag og påpekte at mange av utøverne som konkurrerer for Norge under Para VM har blitt introdusert for paraidretten nettopp på Beitostølen Helsesportsenter. 

-Tusen takk også for det dere har bidratt med til oss som arrangører både med erfaring og kompetanse. Det gjør at vi nå føler oss ganske trygge på å kunne ta imot verdens beste parautøvere i snøsport, fortsatte skipresidenten. 

 

BHSS som kompetanseleverandør

BHSS’ fagsjef for aktivitetshjelpemidler, Viljar Aasan, sitter i organisasjonskomiteen for Para VM og fyller rollen som assisterende rennleder langrenn under arrangementet. Han bidrar til å tilrettelegge for mest mulig rettferdige konkurranser og bistå utøverne ved behov.

-Min oppgave innbefatter å ha hovedfokus på sittende utøvere og utstyr, bl.a. å sjekke at piggekjelkene tilfredsstiller alle regler og retningslinjer. Er ikke kjelken godkjent, får ikke utøveren stille til start. Under konkurransene observerer jeg om løperne utfører teknikken riktig iht. regelverket, f.eks. at de sitter fast i kjelken, slik at de ikke løfter rumpa fra setet, forteller Aasan.

Opprinnelig skulle BHSS bidra med fokus på breddeidrett og muligheter på de ulike arenaene under arrangementet, gjennom å la publikum og gjester få prøve de ulike idrettene og aktuelle aktivitetshjelpemidler. Med innstramningene iht. smittevern ble para VM et publikumsfritt arrangement, og BHSS’ bidrag som kompetanseleverandør fikk dermed et annet fokus. 

- Nå bidrar vi mer med spisskompetanse inn mot tilrettelegging. Vi har vært på befaring på alle arenaene og hotellene som benyttes under Para VM, og har vært og er diskusjonspartner med VM- organisasjonen i planleggingen av arrangementene og i forhold til eventuelle justeringer som må gjøres underveis, fortsetter Viljar Aasan, som gleder seg til de kommende dagene på Birkebeineren skistadion.

 

Ny parastrategi

VM i snøsport for parautøvere er tildelt Norge av Den internasjonale paralympiske komite. Norges Skiforbund, i tett samarbeid med Norges Skiskytterforbund og Norges Brettforbund, står som arrangører av det største idrettsarrangementet for parautøvere i Norge siden Paralympics i 1994. Målene for arrangementet er å gi tilbake til paraidretten og skape varig verdi, muliggjøre enestående prestasjoner i ypperste verdensklasse, samt å skape nye helter og forbilder.

I tillegg til selve konkurransene, hvor det skal kåres 128 verdensmestere, er Para VM også en viktig møteplass for sentrale aktører som jobber for like muligheter og idrettsglede for alle. I forbindelse med oppstarten av arrangementet lanserte Norges Idrettsforbund en ny helhetlig parastrategi med ambisjon om å skape «Én idrett – like muligheter for alle». Strategien er et rammeverk for å kunne legge bedre til rette for rekruttering, deltakelse, utvikling og mestring.

 -Vi er svært glade for at Norges Idrettsforbund nå har lagt frem sin nye helhetlig satsning på dette feltet. Der håper vi å kunne bidra ytterligere til rekrutering og likestilte muligheter for alle, kommenterer, direktør Astrid Nyquist.

Selv om Para VM, av smittevernhensyn, ikke blir den folkefesten som var planlagt, skal NRK produsere nærmere 90 timer fra mesterskapet. Det blir dermed gode muligheter til å bli kjent med parasporten og verdens beste parautøvere på TV i perioden fram til 23. januar. Programmet for de 11 dagene finnes her; https://www.lillehammer2021.com/program-og-billetter