Voksne og barn pilker på Bamselitjern i lav vintersol

Vinteropphold for kortvokste barn og ungdommer

26.07.2017
BHSS arrangerer i samarbeid med TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser, gruppeopphold for kortvokste barn og ungdommer, vinteren 2018.

 

Oppholdet arrangeres i perioden 22.01.18 - 10.02.18.

Søknadsfrist: 1.september 2017. NB! Søknaden skal sendes TRS kompetansesenter.

 

Mer informasjon om oppholdet og søknad/henvisning finner du her.