Full fart på langrennski
Full fart på langrennski
RELEVANTE SIDER Barn og ungdom
Ønsker du opphold hos oss? Vi har fortløpende gruppeopphold for barn og unge, unge voksne og voksne gjennom hele året. Gå til henvisning/søknad for å lese mer om hvordan du skal gå frem. LES MER

Døgnrytme/program

 

Dag 1: Brukerne ankommer i tidsrommet 14.30 -18.00. Innskriving, tildeling av rom og evt. samtale med sykepleier for å avklare behov, står på programmet.

Dag 2: Samtaler med lege, fysioterapeut/idrettspedagog og evt. lærer. Aktivitetsønsker, forventninger og behov som kommer fram i samtalene, danner grunnlag for en ukeplan. Etter lunsj er det omvisning utendørs og tilpasning av utstyr.

 

Døgnrytmen ved senteret:

Hverdager  
08.00 - 08.45:       Frokost
09.15 - 12.00: Aktivitet
11.30 - 13.30: Lunsj
14.00 – 15.30: Aktivitet
16.00 – 17.00:  Middag
17.00 - :  Fritidsaktiviteter
19.00 - 20.00: Kveldsmat

    

Lørdag   
08.00 - 08.45:          Frokost
09.15 - 12.00: Aktivitet
11.30 - 13.30:  Lunsj
13.30: Butikktur til Beitostølen sentrum
16.00 - 17.00:  Middag
17.00 - 18.30: Fritidsaktiviteter
19.00 - 20.00: Kveldsmat 
20.00 -:  Film/Kino / Sosial aktivitet / spill

   

Søndag  
08.00 - 08.45:           Frokost
09.30:   Egenaktivitet/hvile
11.30 - 13.30: Lunsj
13.30:  Fritidsaktiviteter/egenaktivitet
16.00 - 17.00:  Middag
17.00 - 19.00: Fritidsaktiviteter/egenaktivitet
19.00 - 20.00: Kveldsmat
20.00 -: Sosial aktivitet/quiz/spill