RELEVANTE SIDER Barn og ungdom
Ønsker du opphold hos oss? Vi har fortløpende gruppeopphold for barn og unge, unge voksne og voksne gjennom hele året. Gå til henvisning/søknad for å lese mer om hvordan du skal gå frem. LES MER

Døgnrytme/program

 

Dag 1: Brukerne ankommer i tidsrommet 15.00 -19.00. Innskriving, tildeling av rom og evt. samtale med sykepleier for å avklare behov, står på programmet.

Dag 2: Samtaler med lege, fysioterapeut/idrettspedagog og evt. lærer. Aktivitetsønsker, forventninger og behov som kommer fram i samtalene, danner grunnlag for en ukeplan. Etter lunsj er det omvisning utendørs og tilpasning av utstyr.

 

Døgnrytmen ved senteret:

Hverdager  
08.00 - 08.45:       Frokost
09.15 - 12.00: Aktivitet
12.00 - 13.00: Lunsj
14.00 – 15.30: Aktivitet
16.00 – 17.00:  Middag
17.00 - :  Fritidsaktiviteter
19.00 - 20.00: Kveldsmat

    

Lørdag   
08.00 - 08.45:          Frokost
09.15 - 12.00: Aktivitet
12.00 - 13.00:  Lunsj
13.30: Butikktur til Beitostølen sentrum
16.00 - 17.00:  Middag
17.00 - 18.30: Fritidsaktiviteter
19.00 - 20.00: Kveldsmat 
20.00 -:  Film/Kino / Sosial aktivitet / spill

   

Søndag  
08.00 - 08.45:           Frokost
09.30:   Egenaktivitet/hvile
12.00 - 13.00: Lunsj
13.30:  Fritidsaktiviteter/egenaktivitet
16.00 - 17.00:  Middag
17.00 - 19.00: Fritidsaktiviteter/egenaktivitet
19.00 - 20.00: Kveldsmat
20.00 -: Sosial aktivitet/quiz/spill