Pilking på Bamselitjern
Pilking på Bamselitjern

Emnekurs

 

I løpet av året arrangerer BHSS ulike typer emnekurs i samarbeid med brukerorganisasjoner og kompetansesentra. Disse kursene kommer i tillegg til våre ordinære, fortløpende opphold. Perioder for planlagte emnekurs vil bli publisert her. Følg lenkene for mer informasjon.

  

03.02.21 - 23.02.21

Opphold for barn og ungdom med dysmeli

 

17.02.21 - 09.03.21

Vinteraktivitetskurs for synshemmede barn

 

28.04.21 - 18.05.21

Opphold for barn og unge med sjeldne medfødte beinsykdommer (skjelettdysplasier) der kortvoksthet er hovedutfordringen