Voksne og barn pilker på Bamselitjern i lav vintersol
Voksne og barn pilker på Bamselitjern i lav vintersol

Emnekurs

 

I løpet av året arrangerer BHSS ulike typer emnekurs i samarbeid med brukerorganisasjoner og kompetansesentra. Disse kursene kommer i tillegg til våre ordinære, fortløpende opphold. Perioder for planlagte emnekurs vil bli publisert her. Følg lenkene for mer informasjon.

Vi gjør oppmerksom på at eventuelle ledige plasser på gruppene etter søknadsfristens utløp, tildeles barn/ungdom med andre diagnoser. 

 

07.08.24 - 27.08.24

Opphold for barn og ungdom med muskelsykdom 

 

18.09.24 - 08.10.24

Opphold for barn og ungdom med Léri-Weills syndrom eller skjelettdysplasier med leddpåvirkning 

 

25.09.24 - 08.10.24

"Ung og aktiv i rullestol"  

 

27.11.24 - 19.12.24

Opphold for barn og ungdom med ervervet hjerneskade

 

19.02.25 - 11.03.25

Vinteraktivitetskurs for synshemmede barn

 

26.03.25 - 16.04.25

Familieopphold for barn og ungdom med Fibrøs dysplasi / McCune- Albrights syndrom, MO og Olliers sykdom

 

22.04.25 - 13.05.25

Opphold for barn og ungdom med dysmeli Info: 30.05.24: Vi har dessverre ingen ledige plasser på dette oppholdet.