Pilking på Bamselitjern
Pilking på Bamselitjern

Emnekurs

 

I løpet av året arrangerer BHSS ulike typer emnekurs i samarbeid med brukerorganisasjoner og kompetansesentra. Disse kursene kommer i tillegg til våre ordinære, fortløpende opphold. Perioder for planlagte emnekurs vil bli publisert her. Følg lenkene for mer informasjon.

  

13.10.21 - 02.11.21

Opphold for barn og ungdom med Stickler syndrom

 

09.02.22 - 01.03.22

Vinteraktivitetskurs for synshemmede barn

 

16.02.22 - 08.03.22

Opphold for barn og ungdom med Marfans syndrom 

 

04.05.22 - 21.05.22

Opphold for barn og ungdom med muskelsykdom NB! Vi har dessverre ingen ledige plasser på dette oppholdet.