Emnekurs

 

I løpet av året arrangerer BHSS ulike typer emnekurs i samarbeid med brukerorganisasjoner og kompetansesentra. Disse kursene kommer i tillegg til våre ordinære, fortløpende opphold. Perioder for planlagte emnekurs vil bli publisert her. Følg lenkene for mer informasjon.

    

22.01.18 - 10.02.18: Opphold for kortvokste.  NB! Egen søknadsprosedyre.

 

12.02.18 - 03.03.18: Vinteraktivitetskurs for synshemmede barn

 

29.04.18 - 19.05.18: Opphold for barn og ungdom med muskelsykdom

 

11.06.18 – 30.06.18: Opphold for barn og ungdom med OI eller AMC  NB! Egen søknadsprosedyre.