Pilking på Bamselitjern
Pilking på Bamselitjern

Emnekurs

 

I løpet av året arrangerer BHSS ulike typer emnekurs i samarbeid med brukerorganisasjoner og kompetansesentra. Disse kursene kommer i tillegg til våre ordinære, fortløpende opphold. Perioder for planlagte emnekurs vil bli publisert her. Følg lenkene for mer informasjon.

  

28.04.21 - 18.05.21

Opphold for barn og ungdom med sjeldne medfødte beinsykdommer (skjelettdysplasier) der kortvoksthet er hovedutfordringen

 

13.10.21 - 02.11.21

Opphold for barn og ungdom med Stickler syndrom