Pilking på Bamselitjern
Pilking på Bamselitjern

Emnekurs

 

I løpet av året arrangerer BHSS ulike typer emnekurs i samarbeid med brukerorganisasjoner og kompetansesentra. Disse kursene kommer i tillegg til våre ordinære, fortløpende opphold. Perioder for planlagte emnekurs vil bli publisert her. Følg lenkene for mer informasjon.

  

06.05.20 - 26.05.20: 

Opphold for barn og ungdom med MMC/ryggmargsbrokk

 

17.06.20 - 07.07.20:

Opphold for barn og ungdom med muskelsykdom

 

17.06.20 - 07.07.20

Opphold for barn og ungdom med TRPS og Leri- Weills syndrom