Emnekurs

 

I løpet av året arrangerer BHSS ulike typer emnekurs i samarbeid med brukerorganisasjoner og kompetansesentra. Disse kursene kommer i tillegg til våre ordinære, fortløpende opphold. Perioder for planlagte emnekurs vil bli publisert her. Følg lenkene for mer informasjon.

    

26.11.18 - 20.12.18: Opphold for barn og ungdom med hjertesykdom

 

23.01.19 - 12.02.19: Opphold for barn og ungdom med MO eller Olliers sykdom

 

13.02.19 - 05.03.19: Vinteraktivitetskurs for synshemmede barn