Gruppe med barn og voksne samlet ute for oppgaveløype på ski
Gruppe med barn og voksne samlet ute for oppgaveløype på ski

Familieopphold for barn og ungdom med Fibrøs dysplasi / McCune- Albrights syndrom, MO og Olliers sykdom

Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) arrangerer i samarbeid med TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser, vinteropphold for barn og ungdom med Fibrøs dysplasi / McCune- Albrights syndrom, MO (multiple osteokondromer) og Olliers sykdom. Foresatte og søsken inviteres til å delta siste uken av oppholdet.  Oppholdet er kostnadsfritt for brukere med rett til rehabilitering hos oss.

 

Målgruppe: Barn og ungdom 5 - 17 år med Fibrøs dysplasi / McCune- Albrights syndrom, MO (multiple osteokondromer) og Olliers sykdom​. Tilbudet passer for barn og ungdom som fysisk og sosialt kan gjøre seg nytte av et tilbud tilrettelagt i gruppe.

Periode for opphold: 26.03.25– 16.04.25

Søknadsfrist: Plassene tildeles fortløpende fram til 1. november 2024.

 

Mål og virkemiddel

Det overordnede målet med det intensive habiliteringstilbudet er å skape grunnlag for økt aktivitet og deltakelse i eget lokalmiljø. Vårt hovedvirkemiddel er tilpasset fysisk aktivitet med medisinsk, pedagogisk og sosialfaglig veiledning og oppfølging. 

 

Organisering og innhold

Tilbudet består av 3-5 aktivitetsøkter daglig over en periode på tre uker. I tillegg til det obligatoriske tilbudet på dagtid, legges det til rette for valgfrie aktiviteter og sosialt program på ettermiddag- og kveldstid. Aktivitetene foregår innendørs og utendørs.

Tilbudet organiseres hovedsakelig i gruppe med fokus på aktivitetsutprøving og ferdighetslæring. Dette suppleres med individuelle tilbud og spesifikk trening. Aktivitetene tilpasses den enkeltes forutsetninger og bygger på det barnet/ungdommen lar seg motivere for.

Alle barn har med seg egen ledsager, oftest mor eller far, under hele oppholdet. Veiledning og erfaringsutveksling med foresatte for best mulig overføring til aktivitet i hjemmemiljøet, har stort fokus.

Siste uken av oppholdet, dvs. 9.- 16.april, inviteres foresatte og søsken til å delta på familieopphold. Foresatte og søsken bor uten omkostninger på BHSS i denne perioden. Mer informasjon om familietilbudet finner du her. 

Lokale fagpersoner inviteres til å delta på fagdager ved BHSS 2. - 4. april.

 

Henvisning/søknad

Brukere mottas etter søknad fra fastlege eller lege i spesialisthelsetjenesten. Søknaden må inneholde henvisende diagnose, fyldige medisinske opplysninger, oppdatert medisinliste, tidligere sykehistorie og målsetting for oppholdet. Det bes også om en god beskrivelse av pasientens fysiske- og kognitive funksjonsnivå, ledsagerbehov og særlige psykososiale forhold som kan påvirke rehabiliteringsoppholdet. Kopi av relevante epikriser og rapporter fra eventuelt annet fagpersonell legges ved.

Søknaden merkes: "TRS 26.03.25 - 16.04.25"

Her finner du mer informasjon om henvisning/søknad.

 

Vi gjør oppmerksom på at eventuelle ledige plasser på gruppen etter søknadsfristens utløp, tildeles barn/ungdom med andre diagnoser. 

 

Mer informasjon:

Beitostølen Helsesportsenter

Legekontoret

Tlf: 61 34 08 00

E- post: legekontor@bhss.no