En gruppe barn og voksne trommer på terapiballer - Bevegelse til musikk
En gruppe barn og voksne trommer på terapiballer - Bevegelse til musikk

Opphold for barn og ungdom med dysmeli

BHSS arrangerer gruppeopphold for barn og ungdom med dysmeli i perioden 22. april - 13. mai 2025. Oppholdet er kostnadsfritt for brukere med rett til rehabilitering hos oss.

MålgruppeBarn og ungdom (5-17 år) med dysmeli. Tilbudet passer for barn og ungdom som fysisk og sosialt kan gjøre seg nytte av et tilbud tilrettelagt i gruppe. Barn og ungdom fra hele landet kan søke om å delta.  

Periode for opphold: 22.04.25 - 13.05.25

Søknadsfrist: Plassene tildeles fortløpende fram til 1. desember 2024. Info: 30.05.24: Vi har dessverre ingen ledige plasser på dette oppholdet. 

 

Mål og virkemiddel

Det overordnede målet med det intensive habiliteringstilbudet er å skape grunnlag for økt aktivitet og deltakelse i eget lokalmiljø. Vårt hovedvirkemiddel er tilpasset fysisk aktivitet.

 

Organisering og innhold

Tilbudet består av 3-5 aktivitetsøkter daglig. I tillegg til det obligatoriske tilbudet på dagtid, legges det til rette for valgfrie aktiviteter og sosialt program på ettermiddag- og kveldstid. Aktivitetene foregår innendørs og utendørs.

Tilbudet organiseres hovedsakelig i gruppe med fokus på aktivitetsutprøving og ferdighetslæring. Dette suppleres med individuelle tilbud og spesifikk trening. Aktivitetene tilpasses den enkeltes forutsetninger og bygger på det barnet/ungdommen lar seg motivere for.

Alle barn og ungdommer har med seg egen ledsager, oftest mor eller far, under hele oppholdet. Veiledning og erfaringsutveksling med foresatte for best mulig overføring til aktivitet i hjemmemiljøet, har stort fokus.

Lokale fagpersoner inviteres til å delta på fagdager ved BHSS 7.- 9. mai 2025. 

  

Henvisning/søknad

Brukere mottas etter søknad fra fastlege eller lege i spesialisthelsetjenesten. Søknaden må inneholde henvisende diagnose, fyldige medisinske opplysninger, oppdatert medisinliste, tidligere sykehistorie og målsetting for oppholdet. Det bes også om en god beskrivelse av pasientens fysiske- og kognitive funksjonsnivå, ledsagerbehov og særlige psykososiale forhold som kan påvirke rehabiliteringsoppholdet. Kopi av relevante epikriser og rapporter fra eventuelt annet fagpersonell legges ved.

For mer informasjon om søknad/henvisning, se www.bhss.no/henvisningsoeknad

Søknaden merkes "Opphold for barn og ungdom med dysmeli 2025"

  

Vi gjør oppmerksom på at eventuelle ledige plasser på gruppen etter søknadsfristens utløp, tildeles barn/ungdom med andre diagnoser. 

 

Mer informasjon 

Beitostølen Helsesportsenter,

Legekontoret,

Tlf.: 61 34 08 00

E- post: legekontor@bhss.no