Jente i klatreveggen ved Beitostølen Helsesportsenter. Foto: Thor Østbye
Jente i klatreveggen ved Beitostølen Helsesportsenter. Foto: Thor Østbye

Opphold for barn og ungdom med ervervet hjerneskade

Beitostølen Helsesportsenter arrangerer, i samarbeid med Foreningen for Ervervet Hjerneskade hos Barn og Unge (FEHBU), rehabiliteringsopphold for barn og ungdom med ervervet hjerneskade. Barn og ungdom fra hele landet kan søke om å delta. Oppholdet er kostnadsfritt for brukere med rett til rehabilitering hos oss.

MålgruppeBarn og ungdom 5-17 år med ervervet hjerneskade. Tilbudet passer for barn og ungdom som fysisk og sosialt kan gjøre seg nytte av et tilbud tilrettelagt i gruppe.

Periode for opphold:  27. november - 19. desember 2024.

Søknadsfrist: Plassene tildeles fortløpende fram til 1. juli 2024.

 

Mål og virkemiddel

Det overordnede målet med det intensive habiliteringstilbudet er å skape grunnlag for økt aktivitet og deltakelse i eget lokalmiljø. Vårt hovedvirkemiddel er tilpasset fysisk aktivitet. 

 

Organisering og innhold

Tilbudet består av 3-5 aktivitetsøkter daglig over en periode på tre uker. I tillegg til det obligatoriske tilbudet på dagtid, legges det til rette for valgfrie aktiviteter og sosialt program på ettermiddag- og kveldstid. Aktivitetene foregår innendørs og utendørs.

Tilbudet organiseres hovedsakelig i gruppe med fokus på aktivitetsutprøving og ferdighetslæring. Dette suppleres med individuelle tilbud og spesifikk trening. Aktivitetene tilpasses den enkeltes forutsetninger og bygger på det barnet/ungdommen lar seg motivere for.

Alle barn og ungdommer har med seg egen ledsager, oftest mor eller far, under hele oppholdet. Veiledning og erfaringsutveksling med foresatte for best mulig overføring til aktivitet i hjemmemiljøet, har stort fokus.

Lokale fagpersoner inviteres til å delta på fagdager ved BHSS 11.- 13. desember.

 

Henvisning/søknad

Brukere mottas etter søknad fra fastlege eller lege i spesialisthelsetjenesten. Søknaden må inneholde henvisende diagnose, fyldige medisinske opplysninger, oppdatert medisinliste, tidligere sykehistorie og målsetting for oppholdet. Det bes også om en god beskrivelse av pasientens fysiske- og kognitive funksjonsnivå, ledsagerbehov og særlige psykososiale forhold som kan påvirke rehabiliteringsoppholdet. Kopi av relevante epikriser og rapporter fra eventuelt annet fagpersonell legges ved.

Søknaden merkes: "Barn og ungdom med ervervet hjerneskade"

Her finner du mer informasjon om henvisning/søknad.

 

Vi gjør oppmerksom på at eventuelle ledige plasser på gruppen etter søknadsfristens utløp, tildeles barn/ungdom med andre diagnoser. 

 

Mer informasjon:

Beitostølen Helsesportsenter

Legekontoret

Tlf.: 61 34 08 00

E- post: legekontor@bhss.no