Full fart på langrennski
Full fart på langrennski

Opphold for barn og ungdom med hjertesykdom

BHSS arrangerer i samarbeid med Foreningen for hjertesyke barn (FFHB), vinteropphold for barn med hjertesykdom. Oppholdet er kostnadsfritt for brukere med rett til rehabilitering hos oss.

 

Målgruppe: Barn og ungdom i alderen 7 - 15 år med hjertesykdom. Tilbudet passer for barn og ungdom som fysisk og sosialt kan gjøre seg nytte av et tilbud tilrettelagt i gruppe.

Periode for opphold: 26.11.18 - 20.12.18

Søknadsfrist: Plassene tildeles fortløpende fram til 25.06.18.

 

Mål og virkemiddel

Det overordnede målet med det intensive habiliteringstilbudet er å skape grunnlag for økt aktivitet og deltakelse i eget lokalmiljø. Vårt hovedvirkemiddel er tilpasset fysisk aktivitet med medisinsk, pedagogisk og sosialfaglig veiledning og oppfølging. Sentralt står brukerens medvirkning og ansvar for egen habiliteringsprosess.

 

Organisering og innhold

Det intensive, målrettede tilbudet består av 3-5 aktivitetsøkter daglig, over en periode på 3 1/2 uke. I tillegg til det obligatoriske tilbudet på dagtid, legges det til rette for valgfrie aktiviteter og sosialt program på ettermiddag- og kveldstid. Aktivitetene foregår innendørs og utendørs.

Tilbudet organiseres hovedsakelig i gruppe med fokus på aktivitetsutprøving og ferdighetslæring. Dette suppleres med individuelle tilbud og spesifikk trening. Aktivitetene tilpasses den enkeltes forutsetninger og bygger på det barnet lar seg motivere for.

Alle barn har med seg egen ledsager, oftest mor eller far, under hele oppholdet. Veiledning og erfaringsutveksling med foresatte for best mulig overføring til aktivitet i hjemmemiljøet, har stort fokus.

Lokale fagpersoner inviteres til å delta på fagdager ved BHSS 10.12.18. - 12.12.18.

 

Familietilbud

Spesielt for dette oppholdet er at vi inviterer foresatte og søsken til et familieopphold i perioden søndag 2. desember til søndag 9. desember, det vil si i den andre uken av barnets opphold ved BHSS.

Foresatte og søsken bor uten omkostninger på BHSS i denne perioden og deltar i noe aktivitet sammen med barnet som er lagt inn til opphold i perioden. I tillegg vil det være gruppesamtaler for foreldre/ledsagere og søsken. BHSS og FFHB stiller med godt kompetent personale i disse samtalegruppene.

 

Henvisning/søknad

Beitostølen Helsesportsenter har avtale med Helse Sør-Øst, Helse Midt og Helse Vest. Brukere som hører til disse helseforetakene kan søke om re-/hahabiliteringsopphold på Beitostølen Helsesportsenter. BHSS tar også inn pasienter fra Helse Nord gjennom gjestepasientordning via Helse Sør-Øst. Brukere mottas etter søknad fra fastlege eller lege i spesialisthelsetjenesten. For mer informasjon om søknad/hensvisning, se www.bhss.no/henvisningsoeknad

  

Mer informasjon 

Beitostølen Helsesportsenter,

Legekontoret,

Tlf: 61340800

E- post: legekontor@bhss.no