Padling på Bamselitjern. Foto: Thor Østbye
Padling på Bamselitjern. Foto: Thor Østbye

Opphold for kortvokste barn og ungdommer

Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) arrangerer, i samarbeid med Norsk Interesseforening for Kortvokste, sommeropphold for kortvokste barn og ungdommer. Oppholdet er kostnadsfritt for brukere med rett til rehabilitering hos oss.

 

Målgruppe: Barn og ungdom (5-15 år) som har en kortvokstdiagnose. Tilbudet passer for barn og ungdom som fysisk og sosialt kan gjøre seg nytte av et tilbud tilrettelagt i gruppe. Barn og ungdom fra hele landet kan søke om deltakelse på oppholdet ved BHSS. 

Periode for opphold: 19.07.23 - 08.08.23 Vi har dessverre ingen ledige plasser på dette oppholdet!

 

Søknadsfrist: Plassene tildeles fortløpende fram til 15. februar 2023. 

 

Mål og virkemiddel

Det overordnede målet med det intensive habiliteringstilbudet er å skape grunnlag for økt aktivitet og deltakelse i eget lokalmiljø. Vårt hovedvirkemiddel er tilpasset fysisk aktivitet med medisinsk, pedagogisk og sosialfaglig veiledning og oppfølging. 

 

Organisering og innhold

Tilbudet består av 3-5 aktivitetsøkter daglig over en periode på tre uker. I tillegg til det obligatoriske tilbudet på dagtid, legges det til rette for valgfrie aktiviteter og sosialt program på ettermiddag- og kveldstid. Aktivitetene foregår innendørs og utendørs.

Tilbudet organiseres hovedsakelig i gruppe med fokus på aktivitetsutprøving og ferdighetslæring. Dette suppleres med individuelle tilbud og spesifikk trening. Aktivitetene tilpasses den enkeltes forutsetninger og bygger på det barnet/ungdommen lar seg motivere for.

Alle barn har med seg egen ledsager, oftest mor eller far, under hele oppholdet. Veiledning og erfaringsutveksling med foresatte for best mulig overføring til aktivitet i hjemmemiljøet, har stort fokus.

Lokale fagpersoner inviteres til å delta på fagdager ved BHSS 2. -4. august.

 

Henvisning/søknad

Brukere mottas etter søknad fra lege. For mer informasjon om søknad/hensvisning, se www.bhss.no/henvisningsoeknad

Søknaden merkes "Kortvokste barn og ungdommer sommer 2023"

 

 

Mer informasjon:

Beitostølen Helsesportsenter

Legekontoret

Tlf: 61 34 08 00

E- post: legekontor@bhss.no