Ryggen til to barn med slalåmski, hjelm og gul vest med påskriften "Svaksynt", - på toppen av slalåmbakken
Ryggen til to barn med slalåmski, hjelm og gul vest med påskriften "Svaksynt", - på toppen av slalåmbakken

Vinteraktivitetskurs for synshemmede barn

I perioden 19. februar - 11. mars 2025 arrangerer BHSS vinteraktivitetskurs for synshemmede barn. Barn fra hele landet kan søke om å delta. Oppholdet er kostnadsfritt for brukere med rett til rehabilitering hos oss.

 

Målgruppe: Synshemmede barn i alderen 5 - 10 år. Tilbudet passer for barn som fysisk og sosialt kan gjøre seg nytte av et tilbud tilrettelagt i gruppe. 

Periode for opphold: 19.02.24 - 11.03.25. 

Søknadsfrist: Plassene tildeles fortløpende fram til 1. november 2024

 

Mål og virkemiddel

Målet med kurset er å stimulere til barnets motoriske utvikling og læring, samt å utvide deres erfaring med fysisk aktivitet. BHSS sitt hovedvirkemiddel er tilpasset fysisk aktivitet med medisinsk, pedagogisk og sosialfaglig veiledning og oppfølging.

 

Organisering og innhold

Tilbudet består av 3-5 aktivitetsøkter daglig over en periode på tre uker. I tillegg til det obligatoriske tilbudet på dagtid, legges det til rette for valgfrie aktiviteter og sosialt program på ettermiddag- og kveldstid. Grunnleggende ski- og vinteraktivitet vil være hovedinnhold i kurset. I tillegg vil barna få anledning til å delta i andre aktiviteter som salaktivitet, bassengaktivitet, ridning og klatring. Grunnskoleavdelingen ved BHSS tilbyr vedlikeholdsundervisning under oppholdet.

Tilbudet organiseres hovedsakelig i gruppe med fokus på aktivitetsutprøving og ferdighetslæring. Dette suppleres med individuelle tilbud og spesifikk trening. Aktivitetene tilpasses den enkeltes forutsetninger og bygger på det barnet lar seg motivere for.

Alle har med seg egen ledsager, oftest mor eller far, under hele oppholdet. Veiledning og erfaringsutveksling med foresatte for best mulig overføring til aktivitet i hjemmemiljøet, har stort fokus.

Lokale fagpersoner inviteres til å delta på fagdager ved BHSS onsdag 05.03.25 til fredag 07.03.25.

 

Henvisning/søknad

Brukere mottas etter søknad fra fastlege eller lege i spesialisthelsetjenesten. For mer informasjon om søknad/henvisning, se www.bhss.no/henvisningsoeknad

Søknaden merkes “Vinteraktivitetskurs for synshemmede”. 

 

Mer informasjon

Beitostølen Helsesportsenter,

Legekontoret,

Tlf: 61 34 08 00

E- post: legekontor@bhss.no