Sit- ski i alpintbakken. Foto: Christine Stokkebryn
Sit- ski i alpintbakken. Foto: Christine Stokkebryn
RELEVANTE SIDER Barn og ungdom
Ønsker du opphold hos oss? Vi har fortløpende gruppeopphold for barn og unge, unge voksne og voksne gjennom hele året. Gå til henvisning/søknad for å lese mer om hvordan du skal gå frem. LES MER

Familietilbud

Gjennom familietilbudet ønsker BHSS å bidra til å utvikle familiens kompetanse og forutsetning for å kunne støtte barnet/ungdommen i aktiviteter i lokalmiljøet. Det settes årlig opp ca. 8 opphold der foresatte og søsken i alle aldre inviteres til å delta i siste uke av det tre uker lange re-/habiliteringsoppholdet. Foresatte og søsken bor uten omkostninger på BHSS i denne perioden.

 

Innhold

  • Observasjon og deltagelse i aktivitet med fokus på at familien kan være aktiv sammen. Dette inkluderer egenferdighet, utprøving av aktivitetshjelpemidler og kunnskap om tilpassing av aktivitet.
  • "Søsken i fokus": Aktivitets- og samtalegruppe for søsken der de skal føle at de blir sett og hørt. Mange søsken synes det er godt å få kunne snakke med andre søsken som er i lignende situasjon. Vi deler opp i aldersadekvate grupper og legger vekt på å ha det gøy sammen. Gruppene ledes av fagpersonell. 

    Omfang: To økter à 2t 45 minutter

  • "Foreldre i Fokus": Samtalegruppe hvor foreldrene samles for å utveksle erfaringer og drøfte ulike problemstillinger som angår deres barn, men også andre utfordringer. Det legges til rette for at foreldre kan ha fokus på hvordan de selv har det, hva som gir dem energi og hva som tar energi i hverdagen. Gruppeleder sørger for at fokuset er på håp og mestringsstrategier, samtidig som det skal være rom for å gi utrykk for vanskelige følelser. Foreldregruppen ledes av gruppeterapeut. 

    Omfang: To økter à 2t 45 minutter.

 

Skole: Vi legger til rette fasiliteter slik at søsken i grunnskolealder kan få gjennomført nødvendig skolearbeid. Det er viktig at arbeidsplan fra skolen tas med.  

For øvrig er oppholdene basert på vårt ordinære tilbud, se Barn og ungdom 5-17 år.

 

Vi arrangerer familieopphold i forbindelse med noen av våre "åpne grupper", på enkelte gruppeopphold tilknyttet Lokalmiljømodellen, samt i forbindelse med noen av våre emnekurs. Henvisning/søknad som til ordinære opphold. 

  

Vi har dessverre ingen ledige plasser på familieopphold i 2021.

I 2022 arrangerer vi familieopphold i følgende perioder: 

 

Type opphold  Periode for opphold  Familieuke
Lokalmiljøgruppe  04.01.22 - 25.01.22 18.01.22 - 25.01.22
Åpen gruppe  16.02.22 - 08.03.22 01.03.22 - 08.03.22
Lokalmiljøgruppe  02.03.22 - 22.03.22 15.03.22 - 22.03.22
Åpen gruppe  23.03.22 - 13.04.22 06.04.22 - 13.04.22
Åpen gruppe  25.05.22 - 14.06.22 07.06.22 - 14.06.22
Lokalmiljøgruppe  31.08.22 - 20.09.22   13.09.22 - 20.09.22
Åpen gruppe   28.09.22 - 18.10.22 11.10.22 - 18.10.22
Åpen gruppe         09.11.22 - 29.11.22      22.11.22 - 29.11.22

 

For ytterligere informasjon:

Beitostølen Helsesportsenter

legekontor@bhss.no

Tlf.: 61 34 08 00