Sit- ski i alpinbakken. Foto: Christine Stokkebryn
Sit- ski i alpinbakken. Foto: Christine Stokkebryn
RELEVANTE SIDER Barn og ungdom
Ønsker du opphold hos oss? Vi har fortløpende gruppeopphold for barn og unge, unge voksne og voksne gjennom hele året. Gå til henvisning/søknad for å lese mer om hvordan du skal gå frem. LES OM HENVISNING/SØKNAD

Familietilbud

Gjennom familietilbudet ønsker BHSS å bidra til å utvikle familiens kompetanse og forutsetning for å kunne støtte barnet/ungdommen i aktiviteter i lokalmiljøet. Det settes årlig opp ca. 8 opphold der foresatte og søsken i alle aldre inviteres til å delta i siste uke av det tre uker lange re-/habiliteringsoppholdet. Foresatte og søsken bor uten omkostninger på BHSS i denne perioden.

 

Innhold

  • Observasjon og deltagelse i aktivitet med fokus på at familien kan være aktiv sammen. Dette inkluderer egenferdighet, utprøving av aktivitetshjelpemidler og kunnskap om tilpassing av aktivitet. Aktivitetene legges opp etter alder og funksjonsnivå på barna som er innlagt til opphold. I tillegg til aktiviteter på dagtid, arrangeres fritidsaktiviteter for hele familien på ettermiddag- og kveldstid. Vi gjør oppmerksom på at vi dessverre ikke har ressurser til å gi søsken og foresatte tilbud om ridning.
  • "Søsken i fokus": Samlinger hvor søsken er aktive sammen og skal ha det gøy. De får mulighet til å bli kjent med og snakke med andre søsken som er i lignende situasjon. Søsken skal føle at de er i sentrum, at de blir sett og hørt, og ha mulighet for å dele erfaringer, tanker og følelser.

    I løpet av familieuken er det to økter «Søsken i fokus». Gruppen ledes av fagpersonell.

  • "Foreldre i Fokus": Samtalegruppe hvor foreldrene får mulighet til å utveksle opplevelser og erfaringer rundt det å være foreldre til barn med spesielle behov. Det legges til rette for at foreldre kan ha fokus på hvordan de selv har det, hva som gir dem energi og hva som tar energi i hverdagen.

    Gruppeledere legger til rette for at fokuset er på håp og mestringsstrategier, samtidig som det skal være rom for å gi utrykk for vanskelige følelser.

    I løpet av familieuken er det tilbud om to økter «Foreldre i fokus». Samtalegruppen ledes av fagpersonell.

 

Skole: Vi legger til rette fasiliteter slik at søsken i grunnskolealder kan få gjennomført nødvendig skolearbeid. Det er viktig at både arbeidsplan fra skolen og nødvendige skolesaker tas med.

 

For øvrig er familieoppholdene basert på vårt ordinære tilbud, se Barn og ungdom 5-17 år.

BHSS har pr. d.d. ikke familierom. Familien kan derfor ikke påregne å bo på samme rom/naborom under familieopphold i 2023. Bygging av et nytt familiehus pågår imidlertid, så fra 2024 vil vi kunne tilby familierom. 

Vi arrangerer familieopphold i forbindelse med noen av våre "åpne grupper", på enkelte gruppeopphold tilknyttet Lokalmiljømodellen, samt i forbindelse med noen av våre emnekurs. Henvisning/søknad som til ordinære opphold. 

  

I 2024 - 2025 arrangerer vi familieopphold for "åpne grupper" i følgende perioder:  

 

Periode for opphold Familieuke
 12.06.24 - 02.07.24  25.06.24 - 02.07.24
 25.09.24 - 15.10.24  08.10.24 - 15.10.24
 16.10.24 - 05.11.24  29.10.24 - 05.11.24
 06.11.24 - 26.11.24  19.11.24 - 26.11.24
 02.01.25 - 21.01.25  14.01.25 - 21.01.25
 12.02.25 - 04.03.25  25.02.25 - 04.03.25
 07.05.25 - 27.05.25  20.05.25 - 27.05.25
 13.08.25 - 02.09.25  26.08.25 - 02.09.25
 03.09.25 - 23.09.25  16.09.25 - 23.09.25

 

For ytterligere informasjon:

Beitostølen Helsesportsenter

legekontor@bhss.no

Tlf.: 61 34 08 00