RELEVANTE SIDER Barn og ungdom
Ønsker du opphold hos oss? Vi har fortløpende gruppeopphold for barn og unge, unge voksne og voksne gjennom hele året. Gå til henvisning/søknad for å lese mer om hvordan du skal gå frem. LES MER

Familietilbud

Gjennom familietilbudet ønsker BHSS å bidra til å utvikle familiens kompetanse og forutsetning for å kunne støtte barnet/ungdommen i aktiviteter i lokalmiljøet. Det settes årlig opp ca 8 opphold der foresatte og søsken i alle aldre inviteres til å delta i andre uke av det tre ukers oppholdet (fra 2019 arrangeres familieuken i oppholdets siste uke). Foresatte og søsken bor uten omkostninger på BHSS i denne perioden.

 

Innhold

  • Observasjon og deltagelse i aktivitet med fokus på at familien kan være aktiv sammen. Dette inkluderer egenferdighet, utprøving av aktivitetshjelpemidler og kunnskap om tilpassing av aktivitet.
  • "Søsken i fokus":  Gruppesamtale for søsken der hensikten er å skape en arena der søsken skal føle at de blir sett og hørt. Mange søsken synes det er godt å få kunne prate med andre søsken som er i lignende situasjon. Øktene er lagt opp med en blanding av aktivitet og samtale.
  • "Foreldre i Fokus": Et veiledningstilbud basert på en kommunikasjons- og veiledningsmodell, der hensikten er at gruppedeltagerne gjennom enkle oppgaver og øvelser kan bli bedre kjent med seg selv, sine ressurser og muligheter. Det er lagt opp til to samlinger á 2t 45 min, med ett tema for hver samling:

     

    Tema 1: ”Sånn er livet”: Bli bevisst det som kan gi energi i hverdagen, det som kan ta energi i hverdagen, hva som kan gi deg hvile og hva som kan hindre/hjelpe deg å gi deg selv det du trenger.

    Tema 2: ”Autopiloten, ressurser og valg”: Økt oppmerksomhet på ”hvem er jeg?”. Fokus på rutiner, vaner, ressurser, roller, valg, og hva som er viktig for deg i livet.

 

Skole: Vi legger til rette fasiliteter slik at søsken i grunnskolealder kan få gjennomført nødvendig skolearbeid. Det er viktig at arbeidsplan fra skolen tas med.  

For øvrig er oppholdene basert på vårt ordinære tilbud, se Barn og ungdom 5-17 år.

 

Vi arrangerer familieopphold i forbindelse med noen av våre "åpne grupper", på enkelte gruppeopphold tilknyttet Lokalmiljømodellen, samt i forbindelse med noen av våre emnekurs. Henvisning/søknad som til ordinære opphold. 

  

I 2019 er det planlagt familieopphold i forbindelse med følgende gruppeopphold for barn og ungdom (5 -17  år): 

 

Type opphold  Periode for opphold  Familieuke
Lokalmiljøgruppe - Buskerud  02.01.19 - 22.01.19  15.01.19 - 22.01.19
Lokalmiljøgruppe - Hedmark  06.03.19 - 26.03.19  19.03.19 - 26.03.19
Åpen gruppe  27.03.19 - 17.04.19   10.04.19 - 17.04.19 
Åpen gruppe  24.04.19 - 14.05.19  07.05.19 - 14.05.19 
Lokalmiljøgruppe - Akershus  29.05.19 - 18.06.19  11.06.19 - 18.06.19
Lokalmiljøgruppe - Trøndelag  21.08.19 - 10.09.19  03.09.19 - 10.09.19
Åpen gruppe  04.09.19 - 24.09.19  17.09.19 - 24.09.19
Åpen gruppe  11.11.19 - 26.11.19  19.11.19 - 26.11.19

 

For ytterligere informasjon:

Beitostølen Helsesportsenter

Legekontoret

legekontor@bhss.no

Tlf.: 61 34 08 00