Skolearbeid
Skolearbeid
RELEVANTE SIDER Barn og ungdom
Ønsker du opphold hos oss? Vi har fortløpende gruppeopphold for barn og unge, unge voksne og voksne gjennom hele året. Gå til henvisning/søknad for å lese mer om hvordan du skal gå frem. LES OM HENVISNING/SØKNAD

Grunnskoletilbudet

Beitostølen Helsesportsenter har egen grunnskoleavdeling som tilbyr 6-7 timer vedlikeholdsundervisning i løpet av et ordinært 3 ukers opphold. Undervisningen er primært rettet mot kjernefagene matematikk, norsk og engelsk.

 

I forkant av oppholdet sendes det ut informasjon til elevens skole, via foresatte. Det er ønskelig at lokalskolen utarbeider en enkel arbeidsplan med prioriterte arbeidsoppgaver for eleven. Mange lager minnebok i Word eller Power- Point fra oppholdet. Dette kan eventuelt prioriteres som norsktrening på alle nivåer. Er det ønske om at andre fag/arbeidsområder bør vektlegges, skrives dette på arbeidsplanen.

 

IKT

Grunnskolen har datamaskiner og en del programvare som dekker ulike fag og nivåer. Våre maskiner har tilgang til trådløst nettverk. I tilfelle eleven bruker eget utstyr som f.eks. leselist eller spesialtastatur/-mus, må dette tas med til oppholdet.

 

Ferier

Vi gjør oppmerksom på at skolen ved BHSS er stengt i sommerferien, høstferien (uke 41) og vinterferien (uke 9) hvert år.

 

Fagdager

Lærere, assistenter og andre representanter fra barnets skole inviteres til å delta på fagdager ved BHSS i løpet av oppholdet. 
Les mer om fagdager her.