RELEVANTE SIDER Barn og ungdom
Ønsker du opphold hos oss? Vi har fortløpende gruppeopphold for barn og unge, unge voksne og voksne gjennom hele året. Gå til henvisning/søknad for å lese mer om hvordan du skal gå frem. LES MER

Grunnskoletilbudet

Beitostølen Helsesportsenter har egen grunnskoleavdeling som tilbyr 7-8 timer vedlikeholdsundervisning i løpet av et ordinært 3 ukers opphold. Undervisningen er primært rettet mot kjernefagene matematikk, norsk og engelsk.

I forkant av oppholdet sendes det ut informasjon til elevens lokale skole, via foresatte. Det er ønskelig at skolen hjemme utarbeider en enkel arbeidsplan med prioriterte arbeidsoppgaver for eleven. Mange lager minnebok i Word eller Power- Point fra oppholdet. Dette kan eventuelt prioriteres som norsktrening på alle nivåer. Er det ønske om at andre fag/arbeidsområder bør vektlegges, skrives dette på arbeidsplanen.

 

IKT

Grunnskolen har datamaskiner og en del programvare som dekker ulike fag og nivåer. Våre maskiner har tilgang til trådløst nettverk. I tilfelle eleven bruker eget utstyr som f.eks. leselist eller spesialtastatur/-mus, må dette tas med til oppholdet.

 

Ferier

Vi gjør oppmerksom på at skolen ved BHSS er stengt i sommerferien, høstferien (uke 40) og vinterferien (uke 9) hvert år.

 

Fagdager

Lærere, assistenter og andre representanter fra barnets skole inviteres til å delta på fagdager ved BHSS i løpet av oppholdet. 
Les mer om fagdager her.