Portrettbilde av rytter med ridehjelm. Foto: Thor Østbye
Portrettbilde av rytter med ridehjelm. Foto: Thor Østbye
RELEVANTE SIDER Barn og ungdom
Ønsker du opphold hos oss? Vi har fortløpende gruppeopphold for barn og unge, unge voksne og voksne gjennom hele året. Gå til henvisning/søknad for å lese mer om hvordan du skal gå frem. LES OM HENVISNING/SØKNAD

Lokalmiljømodellen

Lokalmiljømodellen (LMM) er en vellykket og godt utprøvd modell for samhandling og kontinuitet innenfor habilitering. LMM skal bidra til utvikling av lokale tiltak og kompetanse for å bedre oppfølgingen etter opphold ved Beitostølen Helsesportsenter.

I LMM samarbeider vi med en habiliteringstjeneste, en kommune eller flere nabokommuner om et gruppeopphold for barn og unge fra samme lokalmiljø. Habiliteringstjenesten eller kommunen setter selv sammen en gruppe på inntil 9 barn/ungdommer som søker opphold ved BHSS sammen. Søknadene vurderes av inntaksteam/medisinsk ansvarlig overlege og Regional Koordinerende Enhet, se henvisning/søknad.

Formøte

En til to måneder før oppholdet starter, kommer representanter fra BHSS på besøk i lokalmiljøet for å informere om oppholdet. Formålet er å innhente informasjon om gruppen med tanke på individuelle behov, forventninger og ønsker, samt for å starte opp målsettingsarbeidet. Planleggingsmøtet omfatter både foreldre, barn og lokale fagpersoner.

 

Opphold på BHSS

Selve gruppeoppholdet gjennomføres som et vanlig opphold, se Barn og ungdom 5-17 år

Lokale fagpersoner inviteres til å delta på fagdager ved BHSS i løpet av oppholdet. Les mer om fagdager her.

Før avreise legges det planer for videreføring av aktiviteter individuelt og sammen med gruppen. Planene/målsetningene utarbeides i samarbeid mellom barna/ungdommene med sine foresatte, fagteamet ved BHSS og lokale fagpersoner.

 

Ettermøte

3-4 måneder etter re-/habiliteringsoppholdet ved BHSS arrangeres det et oppfølgingsmøte i barnas/ungdommenes lokalmiljø. På møtet treffes barn, foreldre, lokale fagpersoner og representanter fra BHSS igjen, for å drøfte erfaringer og evaluere mål og oppfølgingstiltak.

 

Reopphold

Det er vår intensjon å tilby ett barmarks- og ett vinteropphold til alle LMM- grupper innenfor en toårs periode.