RELEVANTE SIDER Barn og ungdom
Ønsker du opphold hos oss? Vi har fortløpende gruppeopphold for barn og unge, unge voksne og voksne gjennom hele året. Gå til henvisning/søknad for å lese mer om hvordan du skal gå frem. LES MER

Lokalmiljømodellen

Lokalmiljømodellen (LMM) er en vellykket og godt utprøvd modell for samhandling og kontinuitet innenfor habilitering. LMM skal bidra til utvikling av lokale tiltak og kompetanse, samt samarbeidsformer og metoder for å bedre oppfølgingen etter opphold ved Beitostølen Helsesportsenter.

I LMM samarbeider vi med en habiliteringstjeneste, en kommune eller flere nabokommuner om et gruppeopphold for barn og unge fra samme lokalmiljø. Habiliteringstjenesten eller kommunen setter selv sammen en gruppe på inntil 9 barn/ungdommer som søker opphold ved BHSS sammen. Søknadene sendes samlet og vurderes av inntaksteam/medisinsk ansvarlig overlege og Regional Koordinerende Enhet, se henvisning/søknad.

Formøte

En til to måneder før oppholdet starter, kommer representanter fra BHSS på besøk i lokalmiljøet for å informere om oppholdet. Formålet er å innhente informasjon om gruppen med tanke på individuelle behov, forventninger og ønsker, samt for å starte opp målsettingsarbeidet. Planleggingsmøtet omfatter både foreldre, barn og lokale fagpersoner.

 

Opphold på BHSS

Selve gruppeoppholdet gjennomføres som et vanlig opphold, se Barn og ungdom 5-17 år

Lokale fagpersoner inviteres til å delta på fagdager ved BHSS i løpet av oppholdet. Les mer om fagdager her.

Før avreise legges det planer for videreføring av aktiviteter individuelt og sammen med gruppen. Barna/ungdommene med foresatte og lokale fagpersoner er aktive i denne planleggingen.

Ettermøte

For grupper som har vært på første treningsopphold ved BHSS, arrangeres det et oppfølgingsmøte i barnas/ungdommenes lokalmiljø 3-4 måneder etter avsluttet opphold. På møtet treffes barn, foreldre, lokale fagpersoner og representanter fra BHSS igjen, for å drøfte erfaringer og oppfølgingstiltak.

 

Reopphold

Det er vår intensjon å tilby ett barmarks- og ett vinteropphold til alle LMM- grupper innenfor en toårs periode.