Liten, smilende gutt liggende på hesteryggen. Instruktøren holder et trygt tak på barnet.
Liten, smilende gutt liggende på hesteryggen. Instruktøren holder et trygt tak på barnet.
RELEVANTE SIDER Barn og ungdom
Ønsker du opphold hos oss? Vi har fortløpende gruppeopphold for barn og unge, unge voksne og voksne gjennom hele året. Gå til henvisning/søknad for å lese mer om hvordan du skal gå frem. LES OM HENVISNING/SØKNAD

Småbarn 2-4 år

Gjennom aktivitetsutprøving og deltagelse i tilpasset fysisk aktivitet, ønsker BHSS å bidra til å utvikle familiens kompetanse og forutsetninger for å kunne støtte barnet i aktiviteter i lokalmiljøet. 

 

Målgruppen

Målgruppen er barn i alderen 2-4 år med ulike funksjonsnedsettelser som følge av sykdom, skade eller medfødte tilstander.

På grunn av geografisk beliggenhet og aktuell barnemedisinsk kompetanse og beredskap, må pasienten være i en medisinsk stabil situasjon og avklart med hensyn til epilepsi, hjerte, lunge og allergi/anafylaktiske reaksjoner med behov for akuttmedisinsk hjelp. Henvisende lege må mene det er medisinsk forsvarlig med et opphold på BHSS.

 

Mål og innhold

Målet med oppholdet er å gi barna generell aktivitetserfaring, bevegelsesglede og økte ferdigheter, samt gi familien en tidlig innføring i bruk av aktuelle aktivitetshjelpemidler.

Tilbudet består av 2-3 aktivitetsøkter og samlingsstund daglig. I tillegg til tilbudet på dagtid, legges det til rette for aktiviteter og sosialt program på ettermiddag- og kveldstid. Aktivitetene foregår innendørs og utendørs.

Foreldreveiledning, informasjon og undervisning har en sentral plass i oppholdet. Hele familien tilbys derfor å delta på oppholdet sammen.

Søsken i grunnskolealder tilbys leksehjelp m/lærer i perioden. Det er viktig at arbeidsplan fra skolen tas med.  

Lokale fagpersoner inviteres til å delta på fagdager ved BHSS i løpet av oppholdet.

 

Planlagte småbarnsopphold 2024 - 2025

  • 14.08.24 - 27.08.24

  • 28.08.24 - 10.09.24

  • 05.03.24 - 18.03.25

  • 24.09.25 - 07.10.25

  • 08.10.25 - 21.10.25

  • 22.10.25 - 04.11.25

Henvisning/søknad

Henvisning mottas fra fastlege eller lege i spesialisthelsetjenesten

På grunn av geografisk beliggenhet og aktuell barnemedisinsk kompetanse og beredskap, må pasienten være i en medisinsk stabil situasjon og avklart med hensyn til epilepsi, hjerte, lunge og allergi/anafylaktiske reaksjoner med behov for akuttmedisinsk hjelp. Henvisende lege må mene det er medisinsk forsvarlig med et opphold på BHSS og dette må fremgå av søknaden. 

For mer informasjon om søknad/henvisning, se www.bhss.no/henvisningsoeknad

 

Mer informasjon

Beitostølen Helsesportsenter

Legekontoret

Tlf: 61 34 08 00

E- post: legekontor@bhss.no