Ergoterapeut - fast 100% stilling

Vi har ledig fast 100 % stilling som ergoterapeut fra 01.05.21. Stillingen er for tiden knyttet til våre barne- og ungdomsgrupper, men dette vil kunne endres til ungdoms-/voksengrupper.

Stillingen inngår i et tverrfaglig team, og arbeidet består i kartlegging, tiltak, tilrettelegging og oppfølging på individ- og gruppenivå. Ergoterapeutene på Helsesportsenteret har en aktivitetsfokusert tilnærming. Dette innebærer tiltak som skal være meningsfulle, målrettede og funksjonelle, samt at bruker skal være en aktiv deltaker i prosessen. Ergoterapeut har ansvar for kartlegging, utprøving, individuelle tilpasninger og eventuelle søknadsprosesser vedrørende aktivitetshjelpemidler, i tillegg til veiledning, undervisning og oppfølgingsarbeid i brukerens lokalmiljø. I stillingen må det påregnes noe reisevirksomhet. Veiledning av studenter inngår også som en del av stillingen.

Vi søker personer som har:

 • Norsk autorisasjon som ergoterapeut

 I tillegg må søker gjerne ha:

 • Erfaring fra arbeid med barn og unge med funksjonsnedsettelser
 • Bred erfaring med aktivitetshjelpemidler
 • Interesse og motivasjon for faglig utviklingsarbeid
 • Erfaring med tverrfaglig samarbeid
 • God skriftlig fremstillingsevne
 • Grunnleggende IT-kompetanse
 • Søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig

 

I tillegg til faglige kvalifikasjoner vektlegges personlige egenskaper som samarbeidsevne og evne til selvstendig, strukturert og målrettet arbeid.

Vi kan tilby:

 • Dyktige og engasjerte kollegaer i et utviklingsorientert fagmiljø
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Lønn etter avtale
 • Gunstig pensjonsavtale i KLP og forsikringsordninger

 

Politiattest skal fremlegges ved ansettelse i stillinger innenfor tjenester til barn eller personer med utviklingshemming, barnehage, skole og i barnevernstjenesten (jfr. lov om endringer i helsepersonelloven, sosialtjenesteloven, barnehagelovens §20/opplæringslovens § 10-9 og Lov om barnevernstjenester § 6-10).

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til Leder hab/rehab voksne, Elisabeth Helle tlf: 61340882 eller på: elisabeth.helle@bhss.no

 

Søknadsfrist: 5. april 2021