Lek med fallskjerm. Foto: Christine Stokkebryn
Lek med fallskjerm. Foto: Christine Stokkebryn
RELEVANTE SIDER Forskning
Ønsker du opphold hos oss? Vi har fortløpende gruppeopphold for barn og unge, unge voksne og voksne gjennom hele året. Gå til henvisning/søknad for å lese mer om hvordan du skal gå frem. LES OM HENVISNING/SØKNAD

“Capturing the magic – participation for all"

Beitostølen Helsesportsenter, i samarbeid med Healthy Trajectories- A child and youth disability research centre on the Melbourne Children’s Campus, ønsker velkommen til symposiet "Capturing the Magic – Participation for all" på Beitostølen.

 

Mandag 12. september:

Nasjonal konferanse- dag; "FAF seminar"

 

Tirsdag 13. september - torsdag 15. september:

Internasjonalt symposium, "CAPA 2022"

 

 

Om Symposiet 

I løpet av de siste tiårene har internasjonalt klinisk og vitenskapelig arbeid økt forståelsen av fenomenet, deltakelse. I 2021 ble en spesialutgave med forskning om deltakelse publisert i tidsskriftet Disability & Rehabilitation som inkluderer resultater fra en hel rekke internasjonale forskningsgrupper. Vi ønsker nå å dele og diskutere perspektivene og erfaringene fra dette arbeidet, og deres betydning for praksis og fremtidig forskning, både på individ- og samfunnsnivå.

Vårt spørsmål til dere som jobber med forskning og praksis for å fremme optimal deltakelse for mennesker med funksjonsnedsettelse, er hvordan vi kan endre fokuset fra å "fange magien" til å "dele den oppdagede magien med alle"....

Symposiets temaer tar sikte på å utfordre vår tenkning og styrke vår felles innsats for å optimalisere deltakelse for alle:

  • Intervensjoner for å fremme deltakelse
  • Deltakelse i livsløpsperspektiv
  • Likeverdig tilgang til muligheter for deltakelse
  • Tilnærminger på individ- og systemnivå

CAPA 2022 symposiet vil samle og engasjere helsepersonell, pedagoger, forskere, mennesker som har levd erfaring med funksjonsnedsettelse og andre interessenter. Målet er å identifisere de viktigste forskningsspørsmålene som må besvares for å generere kunnskapsbasert praksis om betydningen av å delta for å opprettholde eller fremme helse og velvære, og øke kvaliteten i helse-, sosial-, og velferdstjenestene.

Symposiet vil ha form av et tverrfaglig vitenskapelig samarbeidsarrangement. Med inspirasjon og veiledning fra foredragsholdere vil deltakerne få muligheter til å utveksle kunnskap, erfaringer og perspektiver om hvordan evidens utvikles og brukes til å måle, utvikle og gjennomføre intervensjoner for å fremme optimal deltakelse. Vi er opptatt av å utforske både individuelle livsløpsperspektiver og tilnærminger på systemnivå.

Forventede resultater fra CAPA 2022 inkluderer identifisering av prioriterte forskningsspørsmål og agendaer som kan føre til nye forskningsprosjekter knyttet til evidensbasert implementering av tilnærminger som fremmer optimal deltakelse. Symposiet vil også skape muligheter for å bygge et bredt internasjonalt nettverkssamarbeid.

 

 

Mer informasjon om CAPA 2022 finner du på nettsiden til symposiet!

 

Last ned flyer med informasjon her; 

CAPA 2022