Lek med fallskjerm. Foto: Christine Stokkebryn
Lek med fallskjerm. Foto: Christine Stokkebryn
RELEVANTE SIDER Forskning
Ønsker du opphold hos oss? Vi har fortløpende gruppeopphold for barn og unge, unge voksne og voksne gjennom hele året. Gå til henvisning/søknad for å lese mer om hvordan du skal gå frem. LES MER

“Capturing the magic – participation for all"

Beitostølen Helsesportsenter, i samarbeid med Centre for Disability and Development Research, ønsker velkommen til symposiet "Capturing the Magic – Participation for all" på Beitostølen.

 

Informasjon 20.03.20: 

CAPA 2020 blir  CAPA 2021

Våre deltageres helse og sikkerhet er definitivt noe vi har stort fokus på, så i en tid med stor usikkerhet knyttet til Covid-19 viruset og videre utvikling, både nasjonalt og internasjonalt, har ledelsen ved Beitostølen Helsesportsenter og organisasjonskomiteen til CAPA 2020 symposiet gjort følgende vedtak:

CAPA 2020 utsettes til 2021, og blir dermed CAPA 2021

De nye datoene for symposiet blir;

Tirsdag 1. juni: Nasjonal konferanse dag – FAF seminar

Onsdag 2. juni til Fredag 4. juni; Internasjonalt symposium, CAPA 2021

CAPA 2021 symposiet arrangeres i uken etter EACD konferansen i Barcelona 26. – 29. mai 2021.

Planen er å gjennomføre symposiet på en mest mulig lik måte i forhold til det som var planlagt for CAPA 2020 symposiet.

De som allerede har meldt seg på og betalt påmeldingsavgift vil få den refundert, tilbake til det kontonummer betalingen ble gjort i fra. Tilbakebetaling vil skje innen ca 2 uker.

De som har bestilt overnatting på konferansehotellet tar direkte kontakt med hotellet og kansellerer sin bestilling. Dette gjøres kostnadsfritt.

Ny web adresse til CAPA 2021 blir; www.capa2021.com

Denne vil være operativ fra 15.06.2020

Har du spørsmål; send en mail til torerik.nyquist@bhss.no

Ta godt vare på hverandre i disse tider, følg med på vår nye hjemmeside utover høsten, og hjertelig velkommen til Beitostølen i juni 2021.

 

Beitostølen 20.03.2020

Tor Erik Heyerdahl Nyquist 

 

 

Lenke til CAPA 2020 sin hjemmeside.

 

Om Symposiet 

Gjennom de to siste tiårene har internasjonale kliniske og vitenskapelige studier økt vår forståelse for betydningen av deltagelse, utviklet et utvalg av relevante instrumenter for å måle deltagelse, og utformet metoder for intervensjon som fremmer deltagelse for mennesker med funksjonsnedsettelse. Symposiet CAPA 2021 “Capturing the magic – participation for all“ vil formidle status for evidensbasert kunnskap innenfor fagfeltet rehabilitering og funksjonshemming, samt belyse kliniske fordeler og muligheter. Siden symposiet er en del av 50- års feiringen til Beitostølen Helsesportsenter (BHSS), som benytter "Tilpasset Fysisk Aktivitet" (TFA) som hovedvirkemiddel for å oppnå økt aktivitet og deltagelse blant mennesker med funksjonsnedsettelse, vil magien i gruppebasert TFA være hovedfokus i symposiet. 

Ved å samle ni Keynote Speakers, som alle er ledende forskere innenfor fagfeltet, sammen med kommende og andre etablerte forskere og praktikere, vil symposiet skape et forum for diskusjon omkring vitenskapelig utvikling og kliniske forbedringer innenfor rehabilitering for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Symposiet vil, i samarbeid med det internasjonale forskningstidsskriftet "Disability & Rehabilitation", publisere en spesialutgave, "State of the art of participation research", basert på det vitenskapelige innholdet i konferansen. Symposiets deltagere inviteres til å bidra i skriving av artikler for publisering i spesialutgaven. For å fasilitere denne prosessen, blir det lagt tilrette for workshops i små grupper ledet av foredragsholderne, organisert ut fra temaene for konferansen. Gruppene skal samarbeide omkring utarbeidelse av manuskripter for innsending og vurdering.

Det vil i tillegg settes av tid for å besøke og oppleve rehabiliterings- aktivitetene ved Beitostølen Helsesportsenter.

 

Målsetninger for symposiet

Deltakerne på symposiet vil ha mulighet til å utveksle kunnskap og erfaringer som kan bidra til å fremme optimal deltakelse for personer med funksjonsnedsettelse.
Kjernetemaer for symposiet vil være følgende:
  • Hva er deltakelse? Hvordan kan det måles? Hvordan kan det påvirkes?
  • Deltakelsesforløp
    - Problemstilliger knyttet til livsfaseoverganger
    - Faktorer som påvirker deltakelse på lengre sikt
    - Levde erfaringer med deltakelse
  • Organisering av helsetjenester som støtter deltakelse i rehabiliteringsfeltet for personer med funksjonsnedsettelse