RELEVANTE SIDER Forskning
Ønsker du opphold hos oss? Vi har fortløpende gruppeopphold for barn og unge, unge voksne og voksne gjennom hele året. Gå til henvisning/søknad for å lese mer om hvordan du skal gå frem. LES OM HENVISNING/SØKNAD

Rapporter, bøker og filmer

OE-rapport 2020-57 Idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser

Hoberg, Anita og Nyquist, Astrid(2010) Utprøving og validering av kartleggingsinstrumentene The Children's Assessment of Participation and Enjoyment (CAPE) and Preferences for Activities for Children (PAC). Prosjektrapport 2008-2010.

SINTEF A14754 Februar 2010:Åpen RAPPORT. Evaluering av ambulerende team som del av Lokalmiljømodellen ved Beitostølen Helsesportsenter v/Lisbeth Grut og Marit Hoem Kvam.

Rapport BHSS(2007): Astrid Nyquist(red) og Anita Hoberg: Lokalmiljømodellen. Programbeskrivelse av Lokalmiljømodellen for barn

Rapport BHSS(2007): Astrid Nyquist og Anita Hoberg: "Hvordan kan Lokalmiljømodellen ved BHSS være et egnet bidrag til habilitering av barn?". Delrapport fra FoU-programmet "Aktiv rehabilitering i fellesskap" finansiert av Sosial- og helsedirektoratet 2005-07

Prosjektrapport; Ambulerende virksomhet 01.10.2006 - 31.12.2009 v/ Anita Hoberg og Martin Sæbu

Morisbak, I. & Standal, Ø.F. (2006). Rehabilitering med tilpasset fysisk aktivitet som virkemiddel. I: Kissow, A-M & Therkildsen, B. (red): Kroppen som deltager. Idræt og bevægelse i rehabiliteringen. Roskilde, Danmark: Handicapidrætens videnscenter.

Trætteberg, Ellen: Ridning som rehabilitering. Hvordan ridning kan legges til rette og tilpasses mennesker med nedsatt funksjon. Dokumentasjon av internasjonal kunnskap om temaet. Bok. Oslo, Akilles forlag, 2006

Dalen, Håkon og Lein, Mette: Effektmål og målemetoder i Medisinsk rehabilitering, BHSS, Prosjektrapport, Beitostølen 2003.

Duesund, Liv: Kroppen i verden. Linköping universitet. Skapande Vetande, nr.40. BOKAB, Linköping, Sverige, 2003

Bredahl, Anne-Mette: Å leve med en funksjonshemning; Funksjonshemmede, Rehabilitering , Fysisk aktivitet og Psykisk helse. Sosial- og helsedepartementet , Prosjekt nr 16014, Prosjektrapport, Beitostølen 2002

Dalen, Håkon: Effektmål og målemetoder i Fysikalsk medisin og rehabilitering, BHSS, 2002,Prosjektrapport (ISBN 82-92323-00-7)

Rapport BHSS(1998) til Statens helsetilsyn: Astrid Nyquist og Inge Morisbak: "Lokalmiljømodellen" samarbeid og kompetanseoverføring mellom kommuner og Beitostølen Helsesportsenter

Morisbak, Inge og Jørgensen, Per Erik(Eds): 10th International Symposium on Adapted Physical Activity. Quality of life through Adapted Physical Activity - a Lifespan Concept. Conference Proceedings. Oslo & Beitostølen, Norway, May 1995

 

Bibliografier; Erling Stordahl, Beitostølen Helsesportsenter og Ridderrennet

Skogheim, Tor Harald og Morisbak Inge: Ridderrennet. Mulighetenes arena i 50år. Bok. Oslo. Akilles Forlag, 2013 ISBN: 978-82-7286–239-7

Andersen, Espen: Erling Stordahl. Ildsjel og Banebryter. Bok. Oslo. Akilles Forlag, 2010. ISBN: 978-82-7286-226-7

Johansen, Otto; Mathiesen, Gunnar; Morisbak, Inge og Rotevatn, Lars: Beitostølen Helsesportsenter 1970-1995. 25-års jubileumsskrif. 1995

Lund, Børre Aa.: Beitostølen. Fra Ridderrenn til helsesportsenter. J.W. Cappelens forlag, Oslo, 1978

Johansen, Otto; Ridderspranget. Erling Stordahl og hans verden. Gyldendal, Oslo, 1972

Stordahl, Erling: Stien over fjellet. En livsskildring, Aschehoug, Oslo, 1957

 

Filmer

"Aktivitetshjelpemidler - Teknikkens muliggjører" (2017). En illustrasjonsfilm om prosessen rundt anskaffelse av aktivitetshjelpemidler. Produsert av Balder Film AS for Valnesfjord Helsesportsenter i samarbeid med Beitostølen Helsesportssenter, Norges Idrettsforbund, Nordland Idrettskrets, Forum for Natur og Friluftsliv Nordland og NAV Nordland Hjelpemiddelsentral.

"Teknikkens muliggjører" (2017). En film om aktivitetshjelpemidlenes betydning for enkeltmennesker. Produsert av Balder Film AS for Valnesfjord Helsesportsenter i samarbeid med Beitostølen Helsesportssenter, Norges Idrettsforbund, Nordland Idrettskrets, Forum for Natur og Friluftsliv Nordland og NAV Nordland Hjelpemiddelsentral.

"Ridning for alle" (2013) Produsert for Hest og Helse i samarbeid med Beitostølen Helsesportsenter med støtte fra Exstrastiftelsen. Regi: Ellen Trætteberg/Beitostølen Helsesportsenter. Produksjon: Henrik Kulterud/Kreativ Strek AS

"Lokalmiljømodellen for barn". Informasjonsfilm/DVD(2007). BHSS, del av FoU-programmet "Aktiv rehabilitering i fellesskap" finansiert av Sosial- og helsedirektoratet 2005-07