Fysioterapeut - 100% fast stilling

Vi har ledig fast stilling som fysioterapeut i 100 % stilling fra 12.08.2024.

Det kan være mulig med tidligere oppstart som sommerferievikar.

Arbeidet består av organisering og tilrettelegging av aktivitetstilbudet, noe som blant annet innebærer kartlegging og oppfølging på individ- og gruppenivå. I tillegg består arbeidet i veiledning, undervisning og oppfølgingsarbeid i brukerens lokalmiljø. Det må påregnes noe reisevirksomhet. Veiledning av studenter inngår også som en del av stillingen.

Fysioterapeutene på Helsesportsenteret har en aktivitetsfokusert tilnærming, hvor målrettede og funksjonelle aktiviteter er sentrale. Bruker er en aktiv deltaker i prosessen.

 

Vi søker personer som har:

 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut

 

I tillegg må søker gjerne ha:

 • Erfaring fra arbeid med barn og unge med funksjonsnedsettelser
 • Bred aktivitetserfaring
 • Interesse og motivasjon for faglig utviklingsarbeid
 • Erfaring med tverrfaglig samarbeid
 • God skriftlig fremstillingsevne
 • Grunnleggende IT-kompetanse
 • Søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig

 

I tillegg til faglige kvalifikasjoner vektlegges personlige egenskaper som samarbeidsevne og evne til selvstendig, strukturert og målrettet arbeid.

Vi kan tilby:

 • Dyktige og engasjerte kollegaer i et utviklingsorientert fagmiljø
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Lønn etter avtale
 • Gunstig pensjonsavtale i KLP og forsikringsordninger
 • Mulighet for å leie personalbolig

 

Politiattest skal fremlegges ved ansettelse i stillinger innenfor tjenester til barn eller personer med utviklingshemming, barnehage, skole og i barnevernstjenesten (jfr. lov om endringer i helsepersonelloven, sosialtjenesteloven, barnehagelovens §20/opplæringslovens §10-9 og lov om barnevernstjenester §6-10).

 

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til leder hab/rehab barn, Berit Gjessing,  tlf.: 61340881 eller på: berit.gjessing@bhss.no

 

Søknadsfrist: 07.04.2023