Fysioterapeut - Sommervikar

Vi har ledige vikariater som fysioterapeut sommeren 2021, i tidsperiodene:

 • Uke 27 – 31
 • Uke 28 – 31
 • Uke 26 - 30

 

Arbeidet består i organisering og tilrettelegging av aktivitetstilbudet, samt kartlegging, tiltak og oppfølging på individ og gruppenivå. I tillegg veiledning, undervisning og oppfølgingsarbeid i brukerens lokalmiljø.

Fysioterapeutene på Helsesportsenteret har en aktivitetsfokusert tilnærming. Dette innebærer tiltak som skal være meningsfulle, målrettede og med funksjonelle aktiviteter, samt at bruker skal være en aktiv deltaker i prosessen.

 

Vi søker personer som har:

 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut

I tillegg må søker gjerne ha:

 • Erfaring fra arbeid med mennesker med funksjonsnedsettelser
 • Bred aktivitetserfaring
 • Erfaring med tverrfaglig samarbeid
 • God skriftlig fremstillingsevne
 • Grunnleggende IT-kompetanse
 • Søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig

I tillegg til faglige kvalifikasjoner vektlegges personlige egenskaper som samarbeidsevne og evne til selvstendig, strukturert og målrettet arbeid.

Vi kan tilby:

 • Dyktige og engasjerte kollegaer i et utviklingsorientert fagmiljø
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Lønn etter avtale
 • Gunstig pensjonsavtale i KLP og forsikringsordninger

 

Politiattest skal fremlegges ved ansettelse i stillinger innenfor tjenester til barn eller personer med utviklingshemming, barnehage, skole og i barnevernstjenesten (jfr. lov om endringer i helsepersonelloven, sosialtjenesteloven, barnehagelovens §20/opplæringslovens § 10-9 og Lov om barnevernstjenester § 6-10).

 

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til Leder hab/rehab voksne, Elisabeth Helle tlf: 61340882 eller på: elisabeth.helle@bhss.no

 

Søknadsfrist: 09.04.21