Fysioterapeut, 100% fast stilling

Vi har ledig fast 100 % stilling som fysioterapeut fra 01.05.21. Stillingen er for tiden knyttet til våre barne- og ungdomsgrupper, men dette vil kunne endres til ungdoms-/voksengrupper. Stillingen inngår i et tverrfaglig team.

Arbeidet består i organisering og tilrettelegging av aktivitetstilbudet, samt kartlegging, tiltak og oppfølging på individ og gruppenivå. I tillegg veiledning, undervisning og oppfølgingsarbeid i brukerens lokalmiljø. Det må påregnes noe reisevirksomhet, og evt. kveldsjobb en gang i uken. Veiledning av studenter inngår også som en del av stillingen.

Fysioterapeutene på Helsesportsenteret har en aktivitetsfokusert tilnærming. Dette innebærer tiltak som skal være meningsfulle, målrettede og med funksjonelle aktiviteter, samt at bruker skal være en aktiv deltaker i prosessen.

 Vi søker personer som har:

 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut

I tillegg må søker gjerne ha:

 • Erfaring fra arbeid med barn og unge med funksjonsnedsettelser
 • Bred aktivitetserfaring
 • Interesse og motivasjon for faglig utviklingsarbeid
 • Erfaring med tverrfaglig samarbeid
 • God skriftlig fremstillingsevne
 • Grunnleggende IT-kompetanse
 • Søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig

 

I tillegg til faglige kvalifikasjoner vektlegges personlige egenskaper som samarbeidsevne og evne til selvstendig, strukturert og målrettet arbeid.

Vi kan tilby:

 • Dyktige og engasjerte kollegaer i et utviklingsorientert fagmiljø
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Lønn etter avtale
 • Gunstig pensjonsavtale i KLP og forsikringsordninger

 

Politiattest skal fremlegges ved ansettelse i stillinger innenfor tjenester til barn eller personer med utviklingshemming, barnehage, skole og i barnevernstjenesten (jfr. lov om endringer i helsepersonelloven, sosialtjenesteloven, barnehagelovens §20/opplæringslovens § 10-9 og Lov om barnevernstjenester § 6-10).

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til Leder hab/rehab voksne, Elisabeth Helle tlf: 61340882 eller på: elisabeth.helle@bhss.no

 

Søknadsfrist: 5. april 2021