Hjelpeinstruktører - sommeren 2024

BHSS gir re-/habiliteringstilbud til barn, ungdom og voksne med ulike diagnoser, funksjonsnedsettelser og funksjonsnivå. Aktivitet og deltakelse med fokus på muligheter fremfor begrensninger vil alltid være en viktig ledesnor for virksomheten. BHSS kombinerer bruk av tilpasset fysisk aktivitet med medisinsk, pedagogisk og sosialfaglig veiledning og oppfølging. Oppholdene er 3 eller 4 uker for voksne og 3 uker for barn og unge.
Oppholdet organiseres og gjennomføres av et tverrfaglig team bemannet med fysioterapeut, idrettspedagog, ergoterapeut, ridelærer/-fysioterapeut, lege og sykepleier.

Våre aktivitetsfasiliteter og utstyr, kombinert med inspirerende natur, gir oss fleksibilitet til å kunne tilby et bredt spekter av aktiviteter innendørs og utendørs. Som hjelpeinstruktør vil du være med i et variert utvalg av aktiviteter, og til tider få fysisk krevende oppgaver; Eksempler kan være å sykle tandemsykkel, løpe ved siden av en som sykler på 2-hjulssykkel, løfte/bære/padle kano, og assistere en pasient ut/inn av hjelpemidler.

Rollen som hjelpeinstruktør er godt egnet som praksis for personer med bred aktivitetserfaring og/eller studenter innen fag som fysioterapi, idrett/kroppsøving, ergoterapi, helsefag, friluftsliv eller liknende. Du som søker bør være over 19 år og motivert for å lære om tilpasset fysisk aktivitet for barn, ungdom og voksne med en funksjonsnedsettelse. Praksisen foregår hovedsakelig på dagtid i ukedager, i tillegg til lørdag formiddag og av og til på ettermiddag/kveld.

Siden dette er å betrakte som praksis, vil det utbetales kr. 500,- pr. dag. I tillegg ytes det fri kost og losji. BHSS dekker reiseutgifter tur/retur etter billigste offentlig takst, oppad begrenset til kr. 2100,-. Dette gir mulighet for å kombinere en relevant praksisperiode med noe betaling.

I søknaden ber vi om at det angis hvilken periode innenfor tidsrommet 3.juni-14.september som passer best. Det er ønskelig at du blir i minimum 3-4 uker.

Ta gjerne kontakt med ledere hab/rehab Elisabeth Helle (elisabeth.helle@bhss.no) eller Berit Gjessing (berit.gjessing@bhss.no) for mer informasjon.

 

 

Søknadsfrist: 10.mars 2024