Idrettspedagog - 1 års vikariat

Vi har ledig vikariat i 100 % stilling som idrettspedagog fra 01.05.21 – 01.05.22.

Stillingen er for tiden knyttet til våre barne- og ungdomsgrupper, men vil kunne endres til ungdom-/voksengrupper.

Stillingen inngår i et tverrfaglig team, og arbeidet består i å organisere og tilrettelegge aktivitetstilbudet i gruppe og individuelt, samt veiledning, undervisning og oppfølgingsarbeid i brukerens lokalmiljø. I stillingen må det påregnes noe reisevirksomhet og evt. jobb på kveldstid en gang i uken. Veiledning av studenter inngår også som en del av stillingen.  

Vi søker personer som har:

 • Høyere utdanning innen pedagogikk og idrettsfag, eller annen relevant utdanning

I tillegg må søker gjerne ha:

 • Studiet «Fysisk aktivitet og funksjonshemming»
 • Bred aktivitetskompetanse
 • Erfaring fra arbeid med mennesker med funksjonsnedsettelser
 • Erfaring med tverrfaglig samarbeid
 • Gode samarbeidsevner
 • Interesse og motivasjon for faglig utviklingsarbeid
 • Grunnleggende IT-kompetanse
 • God skriftlig fremstillingsevne
 • Søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig

I tillegg til faglige kvalifikasjoner vektlegges personlige egenskaper som samarbeidsevne og evne til selvstendig, strukturert og målrettet arbeid.

Vi kan tilby:

 • Dyktige og engasjerte kollegaer i et utviklingsorientert fagmiljø
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Lønn etter avtale
 • Gunstig pensjonsavtale i KLP og forsikringsordninger

Politiattest skal fremlegges ved ansettelse i stillinger innenfor tjenester til barn eller personer med utviklingshemming, barnehage, skole og i barnevernstjenesten (jfr. lov om endringer i helsepersonelloven, sosialtjenesteloven, barnehagelovens § 20 /opplæringslovens § 10-9 og Lov om barnevernstjenester § 6-10).

Spørsmål vedrørende stillingen rettes til Leder hab/rehab barn, Kristin S. Tofte
tlf: 61340881 eller på mail: kristin.tofte@bhss.no

 

Søknadsfrist: 5. april 2021