Foto: Christine Stokkebryn
Foto: Christine Stokkebryn

Fagdag og fest for tidligere ansatte og FAF- studenter

Informasjon oktober 2021: 

I forbindelse med senterets 50-årsjubileum, ble det i fjor planlagt en fagdag og fest for tidligere ansatte og FAF-studenter. På grunn av corona, var ikke dette mulig å gjennomføre, og det ble derfor utsatt.

På grunn av andre forutsetninger i år, lar det seg ikke gjennomføre i den formen som var tenkt, og vi må dessverre avlyse hele dette arrangementet.

 

Selv om det planlagte arrangementet ikke kan gjennomføres, vil vi gjerne minne om følgende aktuelle arrangementer: