Lek med fallskjerm. Foto: Christine Stokkebryn
Lek med fallskjerm. Foto: Christine Stokkebryn

Jubileumssymposiet "Capturing the Magic – Participation for all"

Beitostølen Helsesportsenter, i samarbeid med Centre for Disability and Development Research, ønsker velkommen til symposiet "Capturing the Magic – Participation for all" på Beitostølen.

 

Informasjon november 2020: 

CAPA 2020 blir  CAPA 2022

Våre deltageres helse og sikkerhet er definitivt noe vi har stort fokus på, så i en tid med stor usikkerhet knyttet til Covid-19 og videre utvikling, både nasjonalt og internasjonalt, har ledelsen ved Beitostølen Helsesportsenter og organisasjonskomiteen til CAPA 2020- symposiet gjort følgende vedtak:

CAPA 2020, først utsatt til 2021, utsettes nok en gang og blir dermed CAPA 2022.

 

De nye datoene for symposiet blir;

Mandag 23. mai: Nasjonal konferanse- dag; "FAF seminar"

Tirsdag 24. mai - torsdag 26. mai; Internasjonalt symposium, "CAPA 2022".

 

CAPA 2022 symposiet arrangeres i uken etter EACD konferansen i Barcelona, som avholdes 18. – 21. mai 2022.

 

Vi har et sterkt ønske om å samle fagpersoner fra ulike miljøer og fra alle kanter av verden til diskusjoner, erfaringsutveksling og samarbeid. I tillegg ønsker vi å vise frem aktivitetene på Beitostølen Helsesportsenter samt norsk høyfjellsnatur- og kultur. Det virker usannsynlig at dette vil kunne la seg gjennomføre allerede i juni 2021, så derfor velger vi allerede nå og utsette symposiet til siste uken av mai 2022.

 

Ny web adresse til CAPA 2022 blir; www.capa2022.com 

Har du spørsmål; send en mail til torerik.nyquist@bhss.no

 

Ta godt vare på hverandre i disse tider, og hjertelig velkommen til Beitostølen i mai 2022!

 

  

Om Symposiet 

Gjennom de to siste tiårene har internasjonale kliniske og vitenskapelige studier økt vår forståelse for betydningen av deltagelse, utviklet et utvalg av relevante instrumenter for å måle deltagelse, og utformet metoder for intervensjon som fremmer deltagelse for mennesker med funksjonsnedsettelse. Symposiet CAPA 2022 “Capturing the magic – participation for all“ vil formidle status for evidensbasert kunnskap innenfor fagfeltet rehabilitering og funksjonshemming, samt belyse kliniske fordeler og muligheter. Siden symposiet er en del av 50- års feiringen til Beitostølen Helsesportsenter (BHSS), som benytter "Tilpasset Fysisk Aktivitet" (TFA) som hovedvirkemiddel for å oppnå økt aktivitet og deltagelse blant mennesker med funksjonsnedsettelse, vil magien i gruppebasert TFA være hovedfokus i symposiet. 

Ved å samle ni Keynote Speakers, som alle er ledende forskere innenfor fagfeltet, sammen med kommende og andre etablerte forskere og praktikere, vil symposiet skape et forum for diskusjon omkring vitenskapelig utvikling og kliniske forbedringer innenfor rehabilitering for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Symposiet vil, i samarbeid med det internasjonale forskningstidsskriftet "Disability & Rehabilitation", publisere en spesialutgave, "State of the art of participation research", basert på det vitenskapelige innholdet i konferansen. Symposiets deltagere inviteres til å bidra i skriving av artikler for publisering i spesialutgaven. For å fasilitere denne prosessen, blir det lagt tilrette for workshops i små grupper ledet av foredragsholderne, organisert ut fra temaene for konferansen. Gruppene skal samarbeide omkring utarbeidelse av manuskripter for innsending og vurdering.

Det vil i tillegg settes av tid for å besøke og oppleve rehabiliterings- aktivitetene ved Beitostølen Helsesportsenter.

 

Målsetninger for symposiet

Deltakerne på symposiet vil ha mulighet til å utveksle kunnskap og erfaringer som kan bidra til å fremme optimal deltakelse for personer med funksjonsnedsettelse.
Kjernetemaer for symposiet vil være følgende:
  • Hva er deltakelse? Hvordan kan det måles? Hvordan kan det påvirkes?
  • Deltakelsesforløp
    - Problemstillinger knyttet til livsfaseoverganger
    - Faktorer som påvirker deltakelse på lengre sikt
    - Levde erfaringer med deltakelse
  • Organisering av helsetjenester som støtter deltakelse i rehabiliteringsfeltet for personer med funksjonsnedsettelse