Juleglede

Det er sjelden jeg bruker mye tid på å se bakover, for grunntanken er at det er ved å ha blikket rettet opp og frem vi ser det som vil bety mest i tiden som kommer. I krisetider som nå under pandemien, er dette mer gjeldende enn noen gang, men samtidig føles det også viktig å se tilbake og ta med seg nyervervede erfaringer over i de kommende årene.

 

Slike erfaringer kan bli til den nye kunnskapen som muliggjør at vi kan leve med uforutsigbarhet, håndtere beredskap og stå i endringer på en mer kompetent og trygg måte. Jeg har lært å kjenne den enorme styrken som ligger i fellesskapet på senteret, og det motet det gir når samhold, arbeidsglede og en håndsrekning alltid er innen rekkevidde. Takk til hver og én for det, dette har ikke vært tiden for noen til å stå alene. 

Alt dette hadde imidlertid ikke hatt stor verdi om det ikke var for alle dere som har benyttet våre re-/habiliteringstilbud også i år. Det er først når dere erfarer aktivitetsglede, unike mestringsopplevelser, gode fellesskap og økt deltagelse vi strekker oss mot vår egen visjon. Da er «Det muliges kunst» omsatt til praksis, som igjen betyr mulighet for endring og økt likestilling.

Nå står en annerledes jul for døren, men jeg håper så inderlig at du allikevel har litt juleglede å se frem til. Jula varer ikke helt til påske - men spesielt i år håper jeg den varer lenge nok til at dere alle får hvilt ut og vært sammen med de som betyr mest. Ingen ting slår en slik juleglede.

Så nå, mens vi teller ned de aller siste dagene av 2020, vil vi benytte anledningen til å takke for at dere har stått sammen med oss på avstand i dette annerledesåret. Aldri før har vel gode venner, aktivt nettverk og engasjerte og uunnværlige samarbeidspartnere betydd mer. Audiensen hos Kongen og Dronningen samt hilsenen fra Statsministeren er noen av de mange høydepunktene vi tar med oss videre.

Vi gleder oss stort til 2021 og alt det nye året kan by på. For oss på Helsesportsenteret er det også slik at vi skal ta igjen noe av det vi ikke fikk gjort sammen i året som har gått. En milepel blir selvfølgelig Lions Røde Fjær- aksjonen for vårt nye familie- og kompetansehus, og en feiring av 50 +1 er under planlegging.

 

Takk igjen til hver og én, -dere har gitt mot når det har vært nødvendig, og dere har gitt glede når det har vært mulig.

Beste ønsker for en fredfull juleferie og et godt nytt år!

 

Astrid Nyquist, direktør BHSS