Lions Røde Fjær 2020 - Nye ski til jul?

Under slagordet «Små helter. Store drømmer» samler Lions Norge inn penger til bygging av et familie- og kompetansehus ved Beitostølen Helsesportsenter, for å videreutvikle senterets arbeid for at alle funksjonshemmede barn skal ha likeverdige muligheter uavhengig av funksjonsnedsettelse, etnisk bakgrunn og bosted. P.g.a. Covid- 19 har aksjonen blitt utsatt og vil pågå også i 2021.