Lege i spesialisering og medisinstudenter med lisens

Er du lege og ønsker deg jobb i et spennende fagmiljø med unike omgivelser?

Beitostølen Helsesportsenter søker LIS og medisinstudenter med lisens som ønsker å arbeide sommeren 2023. Vi søker studenter for perioden 19.06-20.08 2023 eller etter avtale. Studenter som kan arbeide deler av perioden oppfordres også til å søke.

Vi søker også spesialistkandidater eller ferdige spesialister i allmennmedisin og fysikalsk medisin og rehabilitering for 4 til 12 måneders engasjement i perioden 15.februar 2023 – 14.februar 2024.  Leger med interesse for rehabilitering og leger som venter på LIS 1-tjeneste oppfordres også til å søke.

 

Stillingen vil gi tellende tjeneste for LIS i fysikalsk medisin og rehabilitering samt allmennmedisin. Det kliniske arbeidet anses også som relevant suppleringstjeneste/etterutdanning for LIS/legespesialister i nevrologi og barnesykdommer.

 

For ytterligere detaljer se generell utdanningsplan for BHSS LIS-utdanningen her.

Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) er en rehabiliteringsinstitusjon i spesialisthelsetjenesten som tilbyr rehabilitering til barn, ungdom og voksne med ulike diagnoser, funksjonsnedsettelser og funksjonsnivå. Institusjonens faglige organisering, forskning, innovasjon, samhandling og kompetanseutvikling er i sin helhet rettet mot et spesialisert pasienttilbud innen fagområdet spesialisert rehabilitering. BHSS mottar årlig mer enn 200 studenter og er verdensledende innenfor sitt fagfelt i å kombinere bruk av tilpasset fysisk aktivitet med rehabiliteringsmedisinsk, pedagogisk og sosialfaglig veiledning og oppfølging med mål om best mulig aktivitet og deltakelse gjennom livet. Aktivitet og deltakelse med fokus på muligheter fremfor begrensninger er en viktig ledesnor i pasienttilbudet, basert på spesialisert tverrfaglig rehabiliteringskompetanse. BHSS har egne team for barn/unge og et tett samarbeid med andre spesialisthelsetjenester og kompetansesentre.

Vi ønsker oss søkere med faglig engasjement, som har interesse for å utvikle sin kompetanse innen re-/habilitering for mennesker med funksjonsnedsettelser. Det er ingen vakttjeneste i stillingen.

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk legearbeid som forutsetter fysisk tilstedeværelse
 • Tverrfaglig samarbeid internt og eksternt
 • Delta i utviklingsarbeid og forbedringsarbeid
 • Deltagelse i undervisning og undervisningsoppgaver for leger, studenter og andre yrkesgrupper
 • Undervisning/informasjon til pasienter, pårørende og samarbeidspartnere
 • Følge BHSS sin LIS utdanningsplan (gjelder lege som har fullført LIS 1)

 Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Interesse for fagfeltet
 • Beherske norsk (skandinavisk) språk godt - skriftlig og muntlig
 • Lyst og evne til å arbeide i et tverrfaglig miljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Vi tilbyr

 • Høyt rehabiliteringsfaglig nivå og trivelig arbeidsmiljø
 • Arbeid under supervisjon og veiledning
 • Tid til helhetlig tilnærming og oppfølging av pasienter
 • Muligheter til å delta i evaluerings-/utviklings-/forskningsprosjekter
 • Hjelp til å skaffe bolig
 • Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel treningsfasiliteter
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning (KLP), 2 % pensjonstrekk
 • Gruppe- og ulykkesforsikring
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA)

 

Godkjent politiattest må fremlegges før tiltredelse til stillingen (jfr. Helsepersonelloven § 20a). Søker bes om å oppgi minimum to referanser.

 

For ytterligere informasjon, kontakt fagansvarlig overlege Grethe Månum,

tlf.: 61 34 08 00, e-post: grethe.maanum@bhss.no.

 

Søknadsfrist: 27.01.2023