Lege i spesialisering innen fysikalsk medisin og rehabilitering - 100% vikariat

Er du lege og ønsker deg jobb uten vaktbelastning i et spennende fagmiljø med unike omgivelser?

Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) er en rehabiliteringsinstitusjon i spesialisthelsetjenesten som tilbyr rehabilitering til barn, ungdom og voksne med ulike diagnoser, funksjonsnedsettelser og funksjonsnivå. Institusjonens faglige organisering, forskning, innovasjon, samhandling og kompetanseutvikling er i sin helhet rettet mot et spesialisert pasienttilbud innen fagområdet fysikalsk medisin og rehabilitering. BHSS mottar årlig mer enn 200 studenter og er verdensledende innenfor sitt fagfelt i å kombinere bruk av tilpasset fysisk aktivitet med rehabiliteringsmedisinsk, pedagogisk og sosialfaglig veiledning og oppfølging med mål om best mulig aktivitet og deltakelse gjennom livet. Aktivitet og deltakelse med fokus på muligheter fremfor begrensninger er en viktig ledesnor i pasienttilbudet, basert på spesialisert tverrfaglig rehabiliteringskompetanse. BHSS har egne team for barn/unge og et tett samarbeid med andre spesialisthelsetjenester og kompetansesentre.

Beitostølen Helsesportsenter har nå ledig 100 % vikariat som lege i spesialisering innen fysikalsk medisin og rehabilitering for perioden 1.februar - 31. desember 2023.

Utlysningen gjelder også for kortere vikariater i perioden februar til september 2023.

Stillingene vil gi tellende tjeneste for LIS i fysikalsk medisin og rehabilitering, og leger i spesialisering til allmennmedisin. De vil også være relevante som suppleringstjeneste/etterutdanning for LIS/legespesialister i nevrologi og barnesykdommer. Leger som venter på LIS 1-tjeneste er velkomne til å søke.

Vi ønsker oss søkere med stort faglig og personlig engasjement, som har interesse for å utvikle sin kompetanse innen re-/habilitering for mennesker med funksjonsnedsettelser. Det er ingen vakttjeneste i stillingen.

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk legearbeid
 • Tverrfaglig samarbeid internt og eksternt
 • Delta i utviklingsarbeid og forbedringsarbeid
 • Delta i intern- og regional undervisning
 • Deltagelse i undervisningsoppgaver for leger, studenter og andre yrkesgrupper
 • Undervisning/informasjon til pasienter og pårørende
 • Følge BHSS sin LIS utdanningsplan (gjelder lege som har fullført LIS 1)

For ytterligere detaljer om legerollen ved BHSS se generell utdanningsplan for BHSS LIS-utdanningen her.

 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Interesse for fagfeltet
 • Beherske norsk (skandinavisk) språk godt - skriftlig og muntlig
 • Lyst og evne til å arbeide i et tverrfaglig miljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Vi tilbyr

 • En interessant stilling i en virksomhet med lang og stolt historie
 • Arbeid under supervisjon og veiledning i et spennende og kreativt miljø med utfordrende, faglige oppgaver
 • Tid til helhetlig tilnærming og oppfølging av pasienter
 • Muligheter for å delta i evaluerings-/utviklings-/forskningsprosjekter
 • Hjelp til å skaffe bolig
 • Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel treningsfasiliteter
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning (KLP), 2 % pensjonstrekk
 • Gruppe- og ulykkesforsikring
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA)

 

Godkjent politiattest må fremlegges før tiltredelse til stillingen (jfr. Helsepersonelloven § 20a). Søker bes om å oppgi minimum to referanser.

 

For ytterligere informasjon, kontakt fagansvarlig overlege Grethe Månum, tlf.: 61 34 08 00, e-post: grethe.maanum@bhss.no.

 

Søknadsfrist: 06. januar 2023