Nattevakt

Fra 05.09.2022 har vi ledig 23,5% stilling som våken nattevakt.

Stillingen er knyttet til avdeling for støttende virksomhet.

 

Arbeidet består i:

  • Vaktrunder med brannberedskap
  • Brukerkontakt og kontakt mot sykepleier/lege
  • Skrankebetjening med resepsjonsarbeid

 Vi tilbyr:

  • Engasjerte medarbeidere i et spennende miljø
  • Varierte arbeidsoppgaver
  • Lønn etter ansiennitet i henhold til tariff.
  • Gunstig pensjonsavtale i KLP og personalforsikring

 

Vi søker en ansvarsbevisst og serviceorientert person med gode norskkunnskaper.

Noe dataerfaring er nødvendig. Fleksibilitet og personlige egenskaper vektlegges.

Ønske om erfaring i lignende stilling.

 

For nærmere informasjon kontakt teamleder Line D. Nilssen – tlf 61 34 08 00/95 91 55 24

Politiattest skal fremlegges ved ansettelse i stillinger innenfor tjenester til barn eller personer med utviklingshemming, barnehage, skole og i barnevernstjenesten (jfr. lov om endringer i helsepersonelloven, sosialtjenesteloven, barnehagelovens § 20/opplæringslovens § 10-9 og Lov om barnevernstjenester § 6-10). 

Søknadsfrist: 22.08.