En i gangen

Gunnhild Ekerbakke, resepsjonist/renholder

 

Hva er det beste ved å jobbe på BHSS?

BHSS er en stor arbeidsplass i et lite lokalmiljø. På den måten blir man kjent med andre ansatte man kanskje normalt ikke ville ha blitt kjent med. BHSS er en trygg og god arbeidsplass med takhøyde for utforske, utvikle og utfordre seg selv.

 

Brukerundersøkelser viser at brukerne trives godt her på BHSS; -Hva tror du er grunnen til det?

Jeg tror årsaken er at BHSS tilbyr et unikt tilbud både med tanke på rehabilitering og det sosiale, som nok mange mangler i hverdagen hjemme. Tilbudet om å prøve mange forskjellige aktiviteter mens de er her, gjør kanskje at alle finner noe de liker. I tillegg er det dyktige teamansatte som jobber tett på brukerne her. 

 

Hvis du hadde vært i jobben til direktøren for en dag; - Hva er det første du villa ha gjort? 

Da skulle alle og enhver av de ansatte sirkulert rundt om på alle avdelinger for å faktisk se og forstå hva de andre gjør. Jeg ville ha satt av en uke til dette. Det ville vært spennende og lærerikt for alle, tenker jeg.