Reidun Jahnsen, Peter Rosenbaum og Astrid Nyquist smiler fornøyd etter avsluttet symposium i Melbourne

Ord fra direktøren; «Look to Beitostølen Helsesportsenter»

Enkelte ganger er det slik at en må bort for å virkelig se hva som skjer hjemme. Det er ikke alltid en ser det selv, og det er først gjennom andres erfaringer og hva de ser du oppdager hva vi gjør her på Beitostølen Helsesportsenter. Denne følelsen har jeg hatt flere ganger den siste tiden, og spesielt er det to hendelser som har gitt god innsikt i en slik «loop» av interne og eksterne blikk på vår kompetanse.

 

For det første vil jeg nevne vårt felles forskningsprosjekt med Vest Australia og Claire Willies. Hennes avsluttede doktorgradsavhandling som forskningsmessig beskriver senterets Lokalmiljømodell, med tilpasset fysisk aktivitet og samhandling som hovedingredienser, klarer nettopp å «capture the magic» i vårt daglige virke. Dette blir snart tilgjengelig kunnskap gjennom publisering av flere internasjonale artikler. Den andre erfaringen stammer fra vår nylige deltagelse i det internasjonale symposiet «Participation, Motives, Methods and Measures» i Melbourne nå i mars. «Look to Beitostølen Helsesportsenter» - var avslutningsfrasen fra lederne for symposiet. Vi satt stolte og ganske ydmyke i salen og fikk høre hvordan andre der ute i verden responderer på det som til daglig gjøres på senteret. Med en overbevisning om at intervensjoner som bygger på; 1) aktivitet og deltagelse, 2) medvirkning og 3) samhandling er det som kan fremme meningsfull deltagelse for de det gjelder. Vårt hovedvirkemiddel, vår arbeidsmåte og vår forskning høster internasjonal oppmerksomhet og annerkjennelse. Her har vi et potensiale og en mulighet som er helt unik for å befeste og utvikle vår posisjon.

 

Men det er ikke bare der ute i verden at oppmerksomheten rettes mot oss. Rett før påske ble Ridderuka gjennomført. En fantastisk arena for å fremme både viktigheten av fysisk aktivitet & kultur, fellesskap & samhold og ikke minst medvirkning & vennskap. Som medarrangører av Ridderuka tar vi del i det som ofte beskrives som;

 

«En uke helt utenom det vanlige, en uke med mange nye mestringsopplevelser, et arrangement som skaper glede og muligheter for å kunne delta sammen med de andre, en uke med hard trening med mening, et samhold og et fellesskap som er helt unikt, et arrangement som er et av årets høydepunkt = en uke som gir det hele ny mening."

 

Så selv om Ridderuka og Ridderrennet i år måtte ty til både reservearena, kortere distanser og løpende justeringer på grunn av usedvanlige værforhold og mangel på snø, er jeg overbevist om at mange fikk en opplevelse for livet gjennom å delta på dette unike arrangementet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interessante samtaler og erfaringsutveksling mellom Paul Glomsaker, Kari Bø, Astrid Nyquist, Bent Høie, Cato Zahl Pedersen, Jon Georg Dale, Haakon Bruun-Hanssen

 

 

 

 

Beitostølen er mer enn helsesportsenteret. Det er en liten fjellandsby som de siste årene igjen har videreutviklet et reiselivsprodukt med økt fokus på natur & aktivitet som vi alle er en del av og stolte over. Sett ut i fra perspektivet til oss som jobber og bor her, er det avgjørende for kvaliteten på vårt eget hverdagsliv og for det utvidede opplevelsestilbudet til de som er på opphold på senteret, at vi har et godt nærmiljø.

Enkeltaktører, Øystre Slidre kommune og Beitostølen Utvikling øker nå satsningen for å tilrettelegge nærområdet og utvikle en mer universell utforming av Beitostølen. Da får vi enda større muligheter til å fremstå som en ledende destinasjon og aktør på feltet.

Tilbake til helsesportsenterets interne liv og drift. Aldri før har vi hatt så stor pågang av søkere fra hele landet, eller så mange deltagere i alle aldersgrupper fra 5 år og oppover. Vi har nok heller ikke i nyere tid hatt så mange viktige internasjonale og nasjonale forsknings- og utviklingsprosjekter som vi har akkurat nå.

Dette gjør at vi med stolthet kan se tilbake på 2016 som et unikt driftsår, og hilsningen etter ukas styremøte fra en stolt styreleder Tove Linnea Brandvik gir godfølelsen for oss alle; 

 

«Tusen takk til alle ansatte, ledelsen og styret for et fantastisk 2016 og vi kan nå se frem til et svært lovende 2017»

 

Det ser det ut til at vi i inneværende år vil kunne følge opp den gode utviklingen. I tillegg gleder vi oss til å se vårt nybygg på 13 nye rom stå klart til bruk i juli. Samtidig planlegges det for videre oppgraderinger av vår bygningsmasse og utvikling av nye aktiviteter og brukertilbud. For det siste området vil teknologidrevet tjenesteutvikling være en overbyggende tilnærming. Her er det spennende nasjonalt samarbeid både i eget nærmiljø med Helseklyngen, og ikke minst det nasjonale samarbeidet som er etablert mellom Valnesfjord Helsesportsenter, Røde kors Haugelandsentret og den Nasjonale kompetansetjenesten for barn og unge med funksjonsnedsettelser, med utviklingsmidler fra Stiftelsen Sophies Minde.

I sum skal alt dette gjøre oss i stand til å bygge fremtidens «beste praksis» på vårt felt innen re/habilitering. Anerkjennelsen vi får internasjonalt – med blant «Look to Beitostølen» - bør gi oss alle en god inspirasjon til å være med på den videre utvikling av Beitostølen Helsesportsenter i årene som kommer.

Helt til slutt vil jeg ønske dere alle en flott påske! Her på senteret er det full drift og et fantastisk personale vil gjøre sitt aller beste for at påskedagene på helsesportsentret blir en unik opplevelse.

 

Astrid Nyquist, direktør BHSS